หน้าแรก ข่าวเชียงใหม่ รพ.สวนดอกเปิดวัคซีน 3,000 ขวด เสริมภูมิคุ้มกันโควิด -19 ให้พี่น้องชาว มช.

รพ.สวนดอกเปิดวัคซีน 3,000 ขวด เสริมภูมิคุ้มกันโควิด -19 ให้พี่น้องชาว มช.

77
0

คณะแพทยศาสตร์ มช. ระดมทีมบุคลากรทางการแพทย์ ฉีดวัคซีนให้กับอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้ววันนี้ 1,500 ราย และพรุ่งนี้อีก 1,500 รวมกว่า 3,000 ราย เบื้องต้นยังไม่พบผู้มีอาการข้างเคียงรุนแรง


          ศ.คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า “ ระหว่างวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2564 จะเป็นการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งอาจารย์และบุคลากรคณะต่างๆ ที่ลงทะเบียนไว้ล่วงหน้าแล้วทั้งสิ้นประมาณ 3,000 คน โดยมีการวางแผนไว้ว่าจะฉีดวันละประมาณ 1,500 คนต่อวัน หรือประมาณ 250 คนต่อ 1 ชั่วโมง วันนี้ได้เริ่มฉีดมาตั้งแต่ 8 โมงเช้า การฉีดเป็นไปตามแผนที่วางไว้มีความรวดเร็ว หากเป็นไปตามรูปแบบที่เราวางไว้ก็จะครบ 3,000 คนตามจำนวนที่ได้ลงทะเบียนไว้


            ในส่วนของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีการลงทะเบียนฉีดวัคซีนไว้ล่วงหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมบุคลากรบางส่วน รวมกว่า 35,000 คน คาดว่าในเดือนมิถุนายน ถ้าวัคซีนมาทันตามที่ได้วางแผนไว้ก็จะมีการฉีดในกลุ่มนี้ หลังจากนี้เมื่อฉีดเสร็จสิ้นแล้วก็จะเป็นในส่วนของภาคประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ในรอบต่อไป โดยใช้หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดยทั้งหมดนี้เราได้รับความร่วมมือจากคณะแพทยศาสตร์ , สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ , คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะต่างๆมาช่วยกันทำให้เราครอบคลุมถึงจำนวนประชากรที่จะมาฉีดวัคซีนได้อย่างรวดเร็ว ขอเชิญชวนทุกคนให้มาฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิต้านทานเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งตอนนี้คนส่วนมากก็ได้เริ่มฉีดวัคซีนกันแล้วผมเองก็ฉีดแล้วไม่มีผลข้างเคียงแต่อย่างใด”

           ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. กล่าวว่า “ วันนี้เป็นวันที่คณะแพทยศาสตร์ ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการฉีดวัคซีนให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันนี้ตั้งเป้าไว้ประมาณ 1,500 คน มีการจัดรายชื่อและมาฉีดวัคซีนที่อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นการเตรียมการที่สำคัญ เนื่องจากมีจำนวนผู้มารับบริการจำนวนมาก ขอขอบพระคุณท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ทำให้มีการบริหารจัดการทำได้อย่างเต็มรูปแบบ

การฉีดวัคซีนไม่ใช่แค่เพียงการมาถึงแล้วจะสามารถฉีดได้เลย ต้องมีการเตรียมการร่วมกับทุกฝ่ายเพื่อความปลอดภัย มีการเช็คสุขภาพ เช็คความดันว่ามีความเหมาะสมและปลอดภัยในการฉีดวัคซีนหรือไม่ มีส่วนของการสังเกตุอาการ 30 นาทีหลังฉีดวัคซีน ทุกอย่างเป็นไปตามระบบ โดยวันนี้ รันคิวได้เร็วกว่าที่เราได้คาดคิดไว้เป็นระบบที่ดีที่เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่าย วันนี้เป็นประวัติศาสตร์ที่ดีอันนึงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่เราได้ร่วมใจกันฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยพร้อมเพียงกัน ซึ่งวันนี้หลังจากฉีดไปแล้ว เรายังไม่พบผลข้างเคียงที่รุนแรง จะมีเจ็บบริเวณที่ฉีดเล็กน้อยซึ่งก็เป็นผลจากการฉีดวัคซีนทั่วๆไป


          ในส่วนของประชาชนทั่วไปเราได้ร่วมมือกับจังหวัดเชียงใหม่ โดยจะเริ่มฉีดตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2564 วันนี้จะเป็นประสบการณ์ที่สำคัญในการฉีดให้แก่ประชาชนจำนวนมาก ตอนแรกคาดว่าจะฉีดให้แก่ประชาชนวันละประมาณ 1,000 ราย หลังจากที่เรามีประสบการณ์ ผมคิดว่าเราน่าจะสามารถฉีดได้มากกว่าจำนวนที่เราตั้งไว้ ก็คงขึ้นอยู่กับปริมาณของจำนวนวัคซีนที่จะได้รับมา และจำนวนประชาชนที่จะได้รับบริการ ในส่วนนี้เราได้พูดคุยกับผู้บริหารที่เกี่ยวข้องว่าอาจจะมีการเปลี่ยนสถานที่จากอาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นหอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการบริหารจัดการภาคประชาชนหากทุกอย่างเป็นระบบตามที่วันนี้ได้วางแผนไว้ ขอให้ทุกท่านได้มั่นใจในสิ่งที่เราได้เตรียมไว้


      อย่างที่เราทราบตอนนี้สถานการณ์ในจังหวัดเชียงใหม่ดีขึ้นแต่เราคงนิ่งนอนใจไม่ได้ว่าจะมีรอบของการติดเชื้อเพิ่มขึ้นหรือไม่ อย่างที่เราทราบจากวงการแพทย์การฉีดวัคซีนคงเป็นการป้องกันได้ดีที่สุด อยากให้เราได้รับการฉีดวัคซีนอย่างเต็มรูปแบบให้มีภูมิคุ้มกันหมู่ซึ่งจำเป็นจะต้องฉีดมากกว่า 70% ของประชากรทั้งหมด ขอให้พวกเรามาร่วมฉีดวัคซีน ขอให้ประชาชนมั่นใจในความปลอดภัยในการฉีดวัคซีน ร่วมกันป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19


        ด้าน ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เปิดเผยว่า “เดิมทีเราฉีดวัคซีนวันละ800-1200คน วันนี้ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ของการให้บริการฉีดวัคซีน ซึ่งมากถึง1,500คน โดยเราได้เรียนรู้มาจากสัปดาห์ที่แล้วในเรื่องการบริหารจัดการ วันนี้เราได้จัดสล๊อตการฉีดเป็นรอบ รอบละ 15 นาที และจุดฉีดต้องเป็นจุดที่ไม่แพร่เชื้อ เว้นระยะห่าง สวมหน้ากาก ล้างมือ วันนี้เราได้รับความร่วมมือจากบุคลากรจากหลายวิชาชีพ หลายๆคณะมาช่วยกันในแต่ละจุด โดยตั้งเป้าฉีดไว้ชั่วโมงละ 250 คน แต่ตอนนี้เราสามารถฉีดได้ชั่วโมงละ 300 คน มากกว่าที่ตั้งไว้ ระยะเวลารอคอยจากประตูทางเข้าลงทะเบียนจนถึงจุดฉีดใช้เวลาเพียงแค่ 12 นาทีเท่านั้น หลังจากนั้นสังเกตอาการหลังฉีดอีก30นาที นั้นหมายถึงท่านที่มาฉีดวัคซีนที่นี้จะใช้เวลาเพียงแค่ 45นาทีเท่านั้น ก็เสร็จสิ้นกระบวนการฉีด หวังว่าเราจะพัฒนาการฉีดของเราให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงขั้นการฉีดในภาคประชาชนที่จะได้รับการ ฉีดตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป

ผมคิดว่าศักยภาพของเรายังสามารถเพิ่มจำนวนการฉีดได้มากยิ่งขึ้น ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและจังหวัดเชียงใหม่ ในการสร้างกรอบภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนทั้งจังหวัดเชียงใหม่ได้เร็วที่สุด คณะแพทยศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทำทุกอย่างเพื่อให้ประชาชนมีเกราะป้องกันตัวเอง และช่วยให้การระบาดในระลอกที่ 4 ถึงแม้ว่าอาจจะเกิด แต่ก็จะไม่รุนแรง ขอเชิญชวนทุกท่านเข้ามาฉีดวัคซีนกันให้มากๆอย่าไปกลัวผลข้างเคียงเพียงเล็กน้อยที่อาจจะมีบ้างแต่หายเองทุกประการ คนที่ฉีดไปแล้วในวันนี้ก็มีอาการปกติดี ในส่วนของประชาชนที่ไม่ใช่กลุ่มเสี่ยง รัฐบาลได้กำหนดไว้ว่าจะให้ลงทะเบียนเพื่อขอรับวัคซีนในแอปพลิเคชั่น “หมอพร้อม ” ในวันที่ 31 พฤษภาคม นี้”

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้เชียงใหม่ | พบการมั่วสุมบ่อนชนไก่และกลุ่มวัยรุ่นกว่า 50 คน เสี่ยงแพร่เชื้อโควิด
บทความถัดไปเชียงใหม่ | เจ้าหน้าที่สกัดจับ ขบวนการขนแรงงานต่างด้าวส่งพื้นที่