แม่ฮ่องสอน | ผลักดันส่งเสริมเกษตรกรแม่ฮ่องสอน ปลูกกัญชงสร้างงานสร้างรายได้

จังหวัดแม่ฮ่องสอน และมูลนิธินวเกษตรอินทรีย์ นักวิชาการ ร่วมมือกับภาคเอกชน ผลักดันส่งเสริมเกษตรกรแม่ฮ่องสอน ปลูกกัญชงสร้างงานสร้างรายได้เพิ่ม ทดแทนการทำไร่เลื่อนลอย ป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ ลดหมอกควันไฟป่าระยะยาวแบบยั่งยืน เบื้องต้นได้ข้อสรุปตั้งจัดศูนย์เรียนรู้ ทดลองปลูกรอบแรก พื้นที่บ้านผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน พื้นที่รวม 50 ไร่ ให้เกษตรกรดำเนินการครอบครัวล่ะ 1 ไร่ ก่อนจะขยายพื้นที่ปลูกให้เกษตรกร ครอบครัวละ 3 ไร่ตามที่กฎหมายกำหนดในปีต่อไป ซึ่งทางบรัทรับประกันราคาไร่ล่ะ 1 แสนบาท

ที่ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายสิทธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ร่วมประชุมหารือกับ พลเอกสุทัศน์ จารุมณี ประธานที่ปรึกษา มูลนิธินวเกษตรอินทรีย์ อดีตรองเสนาธิการทหารบก พร้อมนายนฤทธิ์ชัย เมืองงาม หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน, นายกรัณย์พล แสงทอง ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน, นานพยุงศักดิ์ สิทธิลาภ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน และนายพีระพล มาวาตาริ ประธานกรรมการผู้จัดการบริษัท วี อีโค จำกัด ทั้งหมดร่วมหารือเรื่องการปลูกกัญชงสร้างอาชีพใหม่ให้เกษตรกรในพื้นที่ จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งในที่ประชุมสรุปเบื้องต้นได้ว่า ทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เห็นชอบด้วยในการส่งเสริมเกษตรกรให้ปลูกกัญชงในพื้นที่ตำบลผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ดังกล่าว

หลังจากนั้นคณะพลเอก สุทัศน์ จารุมณี ประธานที่ปรึกษา มูลนิธินวเกษตรอินทรีย์ อดีตรองเสนาธิการทหารบก พร้อมนายพีระพล มาวาตาริ ประธานกรรมการผู้จัดการบริษัท วี อีโค จำกัด และนายนาวิน ชัยสิทธิ์ ฝ่ายประสานงานส่วนราชการและวางแผนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ พร้อมทีมงานของ บริษัท วี อีโค จำกัด ลงพื้นที่ตำบลผาบ่อง

ซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกกัญชง รวมพื้นที่ประมาณ 53ไร่ โดยมีนายอมร ศรีตระกูล กำนันตำบลผ่าบ่อง พร้อมนายไชยวัฒน์ สืบพงษ์เอื้อ กำนันตำบลปางหมู รวมลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ปลูกกัญชงดังกล่าว ซึ่งพื้นที่ปลูกกัญชงดังกล่าว มีพื้นที่กว้างมากกว่า 53 ไร่ มีแม่น้ำล้อมรอบ ซึ่งภูมิประเทศเหมาะมากในการปลูกกัญชง เพราะมีน้ำเพียงพอ สภาพดินที่อุดมสมบูรณ์ เบื้องต้นได้วางแผนจัดแบ่งพื้นที่ปลูกกัญชงให้ชาวบ้าน จำนวน 53 ครัวเรือน ครัวเรือนละ 1 ไร่

นายอมร ศรีตระกูล กำนันตำบลผ่าบ่อง และนายไชยวัฒน์ สืบพงษ์เอื้อ กำนันตำบลปางหมู เปิดเผยว่า เห็นด้วยที่จะช่วยส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่ทั้งหมู่ตำบลผาบ่อง และตำบลปางหมู ได้มีอาชีพที่มีรายได้เพิ่มมากขึ้น จากที่เกษตรกรทำไร่หมุนเวียนต่อปีรายได้ไม่มาก แต่หากปลูกพืชกัญชงแล้วสร้างรายได้มากขึ้นหลายเท่าตัวจากการปลูกพืชชนิดอื่น ก็เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะทำครอบครัวของเกษตรกรมีรายได้มากขึ้น ลูกหลานของชาวบ้านเกษตรกรที่เดินทางไปทำงานอยู่ต่างจังหวัดแล้วกลับมาอยู่บ้านในช่วงนี้เพราะไม่มีงานทำจากผลกระทบโรคระบาดโควิด-19 ก็จะได้มีงานทำในท้องถิ่นได้อีกด้วย

ด้าน นายพีระพล มาวาตาริ ประธานกรรมการผู้จัดการบริษัท วีอีโค จำกัด กล่าวว่า แบ่งเป็น 2 ส่วน 1.ที่ผ่านมาบริษัทช่วยในเรื่องการนำเชื้อเพลิงในป่าคือใบไม้นำมาแปรรูปทำน้ำส้มควันไม้ แล้วนำไปทำผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน และผลิตภัณฑ์เสริมความงาม เพื่อลดปัญหาไฟป่าและหมอกควันในภาคเหนือมาแล้ว ส่วนที่ 2.จะส่งเสริมให้เกษตรกรใน จ.แม่ฮ่องสอน หันมาปลูกกัญชง เพื่อสร้างรายได้ให้มากขึ้น และเพื่อไม่ให้ชาวบ้านบุกรุกพื้นที่ป่าเพิ่มมากขึ้น เมื่อชาวบ้านมีรายได้ที่มากขึ้นจากการปลูกกัญชง แน่นอนว่า ชาวบ้านจะไม่ไปเผาป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่ทำกิน และจะไม่ไปบุกรุกพื้นที่ป่าเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน

สำหรับการส่งเสริมการปลูกกัญชง ในพื้นที่บ้านผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอนครั้งนี้ พื้นที่ 1 ไร่ สามารถมีรายได้จำนวน 1 แสนบาทต่อ 1 ไร่ โดยหักค่าใช้จ่ายเรียบร้อยแล้ว ทางนักวิชาการวิจัยออกมาแล้วระบุชัดเจนว่า การปลูกกัญชง 1 ไร่เทียบเท่ากับการปลูกข้าวโพด 40 ไร่ ซึ่งระยะเวลาไม่ต่างกัน แต่รายได้แตกต่างกันอย่างมหาสาร

เมื่อเรามีผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากใบไม้ จากที่ทำน้ำส้มควันไม้แล้วแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆดังกล่าวแล้วนั้น วันนี้เราจะนำผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากกัญชง คือ CBD จากกัญชง เมื่อส่งเสริมชาวบ้านให้ชาวบ้านปลูกแล้วเราจะนำออกจำหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์ แต่เราไม่สามารถนำสินค้าออกไปขายให้ทั่วโลกได้ซื้อสินค้าของเราได้ เมื่อเราเดินไปไปขายผลิตภัณฑ์ของเราไม่ได้แล้วนั้น แต่เราใช้นวัตกรรมดิจิทัล MANGO COIN สกุลเงินเหรียญดิจิทัล สามารถทำได้”

ประธานกรรมการผู้จัดการบริษัท วีอีโค จำกัด กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับ เหรียญ MANGO COIN สกุลเงินเหรียญดิจิทัล เกิดขึ้นจากความรวมมือของ ของบริษัท วีอีโค จำกัด ( we eco ), มูลนิธิวนเกษตรกรอินทรีย์, บริษัท ไทยเฮมพ์ เวลเนส จำกัด ( THAI HEMP CBD 2021 CO.,LTD ), Thaihempwellness, ยังได้เปิดใช้ MANGO COIN สกุลเงินเหรียญดิจิทัล หรือที่เรียกกันว่าเหรียญคริปโทเคอร์เรนซีที่ออกแบบขึ้นเพื่อใช้แลกเปลี่ยนระหว่างบุคคลในการทำธุรกรรมเสมือนจริง จะใช้การเข้ารหัส เพื่อทำให้มีความปลอดภัยที่ไม่สามารถปลอมแปลง หรือจ่ายซ้ำได้

ในปัจจุบันสกุลเงินดิจิตอลจำนวนมากเป็นระบบการกระจายอำนาจบนพื้นฐานของเทคโนโลยี Blockchain ที่เป็นบัญชีแยกประเภทกระจาย และมีการบังคับใช้โดยเครือข่ายที่แตกต่างกันของคอมพิวเตอร์ เหรียญคริปโตนั้นมีการจัดเก็บอยู่บนระบบ Blockchain ที่มีความปลอดภัย สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ตลอดเวลา และโปร่งใสตรวจสอบได้ ดังนั้นจึงสามารถมั่นใจได้ว่าเงินคริปโตของคุณจะไม่ถูกขโมยหรือแฮ็คไปได้อย่างง่ายดายแน่นอน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

shares