หน้าแรก ข่าวการศึกษา เชียงใหม่ | มมร.วิทยาเขตล้านนา ร่วมช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์แก่ผู้เดือดร้อน

เชียงใหม่ | มมร.วิทยาเขตล้านนา ร่วมช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์แก่ผู้เดือดร้อน

90
0

มมร.วิทยาเขตล้านนา สนองพระดำริเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช
วันที่ 16 สิงหาคม 2564 พระเทพวัชรเมธี, ผศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มอบหมายให้พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์, ผศ.ดร. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร มมร.วิทยาเขตล้านนา

นำชุดเสื้อคลุม Isolation Gown จำนวน 400 ชุด และ Mask มอบให้หน่วยงานองค์กรต่างๆ ตามโครงการสนองพระดำริเจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในการช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบความยากลำบากอย่างเต็มสติกำลังความสามารถ ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

รวมทั้งประสานและดำเนินการในการช่วยเหลือ จัดหา รวบรวม และรับมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์ป้องกัน เพื่อนำไปมอบให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์


จุดที่ 1 วัดหลังวังสะแกง รับมอบโดย พระอธิการแสวง มหายโส เจ้าอาวาสวัดหลังวังสะแกง อ.เวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน ชุด PPE จำนวน 100 ชุด และMask เพื่อส่งมอบให้ รพ.สต.หนองล่อง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน (มอบ 16 สิงหาคม 2564)


จุดที่ 2 สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ (สสจ.ชม.) อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ชุด PPE และ Mask จำนวน 250 ชุด (มอบ 17 สิงหาคม 2564)


จุดที่ 3 รพ.สต.บ้านห้วยส้ม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ชุด ppe จำนวน 50 ชุด (มอบ 17 สิงหาคม 2564) ขออนุโมทนาบุญครั้งยิ่งใหญ่นี้ กับคุณวีระศักดิ์ ทองเพิ่มสมสิทธิ์ คุณเพ็ญภาส สกุลอมรบดี ที่บริจาคชุด PPE และ Mask โดยเสด็จพระกุศล มา ณ โอกาสนี้

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้คณะพยาบาลศาสตร์ มช. จัดพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 49 ปี
บทความถัดไปเชียงใหม่ | โรงพยาบาลลานนา ฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” พระราชทานให้คนพิการ