หน้าแรก ข่าวเชียงใหม่ เชียงใหม่ | สสจ.เชียงใหม่ มอบเกียรติบัตร ให้กับเครือข่ายสถานีวิทยุฯโครงการโฆษณาสีขาว

เชียงใหม่ | สสจ.เชียงใหม่ มอบเกียรติบัตร ให้กับเครือข่ายสถานีวิทยุฯโครงการโฆษณาสีขาว

133
0

วันที่ 23 กันยายน 2564 ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ โดยนายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร ให้แก่เครือข่ายสถานีวิทยุฯที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 21 แห่งเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ เชิดชูความดีที่ให้ความร่วมมือและเผยแพร่ความรู้


ด้านสุขภาพที่ถูกต้องแก่ประชาชน โดยมีรายการเล่าข่าวเช้านี้ ซึ่งดำเนินรายการโดยชมรมผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงเขต 9 เชียงใหม่ มีลิงก์สัญญาณ จำนวน 105 คลื่น ได้แก่ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง พะเยา แม่ฮ่องสอน และเชียงราย ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 07.30 – 08.00 น. และรายการไจ้ไค่เล่า มีลิงก์สัญญาณ 30 สถานี ออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา 18.30-19.00 น. พร้อมกันนี้ภายในช่วงเวลาดังกล่าวยังมีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านสุขภาพ การให้ความรู้เกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19 การป้องกันตัวจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 และการแจ้งเตือนภัยการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เข้าข่ายโอ้อวด หลอกลวงรักษาโรค เช่น ผลิตภัณฑ์อาหารรักษาโรคความดัน เบาหวาน มะเร็ง หรือ แก้ปวดเข่าปวดข้อ เสริมภูมิคุ้มกัน เป็นต้น

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบการกำกับดูแลโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ ภายใต้การดำเนินงานโครงการโฆษณาสีขาว ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. ซึ่งได้ดำเนินการตามแนวทาง 4 ด้าน ได้แก่

  1. ด้านการพัฒนากลไกการทำงานร่วมกัน 2. ด้านการบังคับใช้กฎหมาย 3. ด้านการสร้างความตระหนัก
    แก่สื่อมวลชน และ4. ด้านการเผยแพร่ให้ความรู้แก่ประชาชน

โดยผลการดำเนินงานโครงการโฆษณาสีขาวในการตรวจสอบเฝ้าระวังโฆษณาทางสถานีวิทยุ พบว่า ปี พ.ศ. 2562- 2564 การกระทำผิดด้านการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ถูกต้องลดลง คิดเป็นร้อยละ 51.81 42.11 และ 26.13 ตามลำดับ ทำให้เห็นว่า แม้ว่ายังมีปัญหาการโฆษณาที่ไม่ถูกต้องแต่มีแนวโน้มลดลง ในการจัดการปัญหาไม่สามารถใช้กฎหมายเพียงด้านเดียว

ความรู้เท่าทันสื่อของผู้บริโภคก็มีความสำคัญ จึงต้องอาศัยการบูรณาการหลายภาคส่วนเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา การสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการทำงานร่วมกับภาครัฐในการเฝ้าระวัง การสร้างเครือข่ายสื่อวิทยุรวมตัวกันเพื่อเตือนกันเอง และการมีส่วนร่วมให้ความรู้ประชาชนเลือกบริโภคอย่างเหมาะสม รู้เท่าทันสื่อ จึงเป็นกลไกที่จะเสริมการดำเนินงานแก้ไขปัญหาโฆษณาโอ้อวดหลอกลวงลดลงได้

ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียง และสื่ออื่นๆจำนวนมาก ซึ่งมีการโฆษณาที่โอ้อวด เกินจริง ผิดกฎหมาย ทำให้ประชาชนหลงเชื่อนำมาบริโภค สามารถแจ้งเบาะแสให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทั้งระดับจังหวัดและอำเภอตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือแจ้ง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 053 211049 , E-mail : fdachiangmai@gmail.com ติดตามข้อมูลข่าวสารความรู้ดี ๆ ได้ที่ facebook : FDA Chiangmai หรือ Fda Thai

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้คณะพยาบาลศาสตร์ มช. คว้า 3 รางวัลเกียรติยศดีเด่น ประจำปี 2564
บทความถัดไปมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร) ร่วมกับ ป.ป.ช. ประสานพลัง บ-ว-ร ร่วมต่อต้านการทุจริต