หน้าแรก ข่าวการศึกษา พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “หริภุญไชย”

พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “หริภุญไชย”

165
0

ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานในพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์โครงการเพิ่มศักยภาพจัดหาน้ำต้นทุนสนับสนุนการศึกษา ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “หริภุญไชย” จังหวัดลำพูน

เพื่อเป็นการบริหารจัดการน้ำเพื่อความยั่งยืน ด้วยการเพิ่มศักยภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำโดยการขุดอ่างตามตำแหน่งของอ่างเดิม เพื่อให้สามารถรองรับวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในกรณีเกิดภาวะภัยแล้งต่อเนื่อง และสนับสนุนการนำน้ำจากอ่างเก็บน้ำมาใช้ในระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการของการผลิตน้ำประปา เพื่อการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนต่อไป

โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.ประโยชน์ อุนจะนำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “หริภุญไชย” จังหวัดลำพูน คณจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีฯ เมื่อวันอังคารที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2564 ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “หริภุญไชย” จังหวัดลำพูน

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้ธปท.และสมาคมธนาคารไทย แจงกรณีการตัดเงินที่ผิดปกติผ่านบัตรเครดิตและบัตรเดบิต
บทความถัดไปเตรียมเปิดตัว Plugin.IO สังคมออนไลน์อุดมคติที่ครบวงจรแห่งโลกอนาคต