หน้าแรก ข่าวทั่วไป บอร์ด CSE เดินหน้ากิจการเพื่อสังคม ดันโครงการหมู่บ้านปลอดการเผาเฟส 2

บอร์ด CSE เดินหน้ากิจการเพื่อสังคม ดันโครงการหมู่บ้านปลอดการเผาเฟส 2

130
0

17 พฤศจิกายน 2564 บริษัท เชียงใหม่วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด หรือ CSE ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2564 ผ่านระบบ Video Conference เดินหน้าขับเคลื่อนกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง

นายไพรัช โตวิวัฒน์ เป็นประธานเปิดการประชุม การประชุมครั้งนี้ ได้สรุปโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มใบไม้ (กระทงรักษ์โลก) เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย พร้อมกับการรักษาสิ่งแวดล้อม โดย CSE เป็นผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์กระทงใบไม้ จากวิสาหกิจชุมชนสร้างป่าสร้างรายได้ ซึ่งมีผู้สนใจและหน่วยงานเอกชน ได้แก่ บริษัท ปลูกผักเพราะรักแม่ จำกัด The Good View Village บริษัท ชอยส์ มินิสโตร์ จำกัด บริษัท เคนเบอร์ จีโอเทคนิค (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัท เชียงใหม่สุขสวัสดิ์ จำกัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จำกัด โรงแรมรติล้านนา ริเวอร์ไซด์ สปา รีสอร์ท และ บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุนซื้อกระทงใบไม้ มากกว่า 1,000 ชิ้น ซึ่งจะสามารถช่วยให้เกิดการลอยกระทงแบบอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ลดปริมาณเชื้อเพลิง อันก่อให้เกิดไฟป่า และ PM 2.5 และส่งเสริมการสร้างงานสร้างรายได้หมุนเวียนในชุมชนได้อย่างดี

นอกจากนี้ ได้มีการเสวนาแลกเปลี่ยนความเห็นและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเตรียมการ ขับเคลื่อนกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม และผลักดันโครงการหมู่บ้านปลอดการเผาเฟส 2 ซึ่งจัดโครงการเฟสแรกไป ในช่วงเดือน มกราคม – มิถุนายน 2564 และประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ถือเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน PM 2.5 ได้อย่างเป็นรูปธรรม คณะกรรมการ CSE จึงเห็นชอบให้จัดโครงการเฟส 2 ขึ้น โดยให้กำหนดแผนการดำเนินงานและเปิดรับสมัครหมู่บ้านที่สนใจเข้าร่วมโครงการภายในสิ้นปีนี้

อย่างไรก็ตาม CSE ในฐานะภาคเอกชนที่ดำเนินกิจการโดยมุ่งหวังเพื่อพัฒนาและลดปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม ยังคงเดินหน้าสร้างสรรค์โครงการและกิจกรรมดี ๆ เพื่อส่งเสริมและขับเคลื่อนสังคมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดี โดยพร้อมร่วมมือกับทุกภาคส่วน และต่อยอดให้คนในสังคมมีส่วนร่วมในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ของตนเองอย่างยั่งยืน

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้สวนสัตว์เชียงใหม่ จวนแอ่ว ลอยกระทง พบกับกิจกรรมแสนสนุก สืบสานประเพณี
บทความถัดไป3 ม.ดัง ร่วมเป็นเจ้าภาพประชุมวิชาการระดับชาติ มอบโล่ห์อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ