หน้าแรก ข่าวจังหวัดพะเยา ยิ่งใหญ่ อลังการ..เวียนเทียนกลางน้ำ หนึ่งเดียวในโลก ..พลาดครั้งนี้..ยังมีอีกสองครั้ง

ยิ่งใหญ่ อลังการ..เวียนเทียนกลางน้ำ หนึ่งเดียวในโลก ..พลาดครั้งนี้..ยังมีอีกสองครั้ง

188
0

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา ณ บริเวณริมกว๊านพะเยา อ.เมือง จ.พะเยา นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ ผวจ.พะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดงานเวียนเทียนทางน้ำกลางกว๊านพะเยาหนึ่งเดียวในโลก ครั้งที่ 44 เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2565 โดยมีนายไสว ไชยเมือง วัฒนธรรมจังหวัดพะเยา กล่าวรายงาน มีนายวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงราย พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน ตลอดจนนักท่องเที่ยวมาร่วมงานเวียนเทียนทางน้ำกันอย่างเนืองแน่น ณ วัดติโลกอาราม

ซึ่งกว๊านพะเยาเป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของภาคเหนือตอนบน และเป็นแหล่งน้ำสำคัญที่หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตชาวพะเยา จึงเกิดกิจกรรมที่สร้างชื่อเสียงให้พะเยาเป็นที่ รู้จักคือ การนั่งเรือเวียนเทียนทางน้ำกลางกว้านพะเยาหนึ่งเดียวในโลก ณ วัดติโลกอาราม เริ่มมีการเวียนเทียนครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2551 หลังจากได้มีการอัญเชิญหลวงพ่อศิลาพระพุทธรูปหินทรายไปประดิษฐาน ณ วัดติโลกอาราม กลางกว๊านพะเยา

ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตอันดีของชุมชนรอบกว๊านพะเยา และเปิดโอกาสให้ประชาชน มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว อีกทั้งร่วมกันส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรมของจังหวัดพะเยา

หลังเสร็จสิ้นพิธีเปิดฯ นายศักดิ์ฤทธิ์พร้อมหัวหน้าส่วนราชการได้ลงเรือจากท่าเรือวัดติโลกอาราม เพื่อไปร่วมเวียนเทียน ณ วัดกลางกว๊านพะเยา โดยมี ท่าน พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี เข้าร่วมในพิธีครั้งนี้ด้วย

จากนั้นประชาชน นักท่องเที่ยวต่างได้ทยอยลงเรือเพื่อไปเวียนเทียนที่วัดกลางกว๊านตามลำดับที่จองเรือไว้ ซึ่งในการจัดงานครั้งนี้เน้นมาตรการเว้นระยะห่าง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นสำคัญ

โดยนายวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการ สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงราย ได้กล่าวว่า “งานประเพณีที่สำคัญแล้วก็เป็นที่ภาคภูมิใจของชาวจังหวัดพะเยางานหนึ่งก็คืองานประเพณีเวียนเทียนทางน้ำเนื่องในวันมาฆบูชา ซึ่งแต่ละปีทางจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะจัดงานอยู่ 3 ครั้ง วันที่ 16 กุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นวันมาฆบูชา

ทางจังหวัดได้จัดงานนี้ขึ้นอย่างสวยงาม ประทับใจกับผู้มาร่วมงาน ที่วัดติโลกอาราม ซึ่งก็มีการทำพิธีที่นั่น ที่สำคัญก็คือนักท่องเที่ยวต้องเวียนเทียนรอบวิหารที่อยู่กลางน้ำ หลังจากนั้นทุกคนก็จะลงเรืออีกครั้งหนึ่ง เรือก็จะรอบวัดเกาะกลางน้ำ ซึ่งอันนี้ก็เป็นไฮไลท์ของงานเมื่อวานนี้นะครับ

สำหรับผู้ที่ไม่ได้มางานในวันมาฆบูชา ก็ยังจะมีอีก 2 ครั้งคือในวันวิสาขบูชาแล้วก็วันอาสาฬหบูชา ก็สามารถที่จะติดตามข้อมูลจาก ททท.เชียงราย ซึ่งเรารับผิดชอบในเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยา 2 จังหวัดนะครับ

ในแง่ของการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา เราพยายามส่งเสริมการท่องเที่ยวในมิติเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งประเพณีเวียนเทียนกลางน้ำก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่น่าสนใจ

นอกจากนี้เราได้ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดพะเยาในมิติของเที่ยวชุมชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิถีชีวิตไทลื้อนะครับ ที่อำเภอเชียงม่วน อำเภอเชียงคำซึ่งเป็นอำเภอที่มีชาวไทลื้อจำนวนมากนะครับ ที่นั่นก็จะมีอาชีพเกษตรกรรม มีวัดไทลื้อที่สวยงามอย่างเช่นที่วัดท่าฟ้าใต้ที่อำเภอเชียงม่วน วัดอีกหลายวัดที่อำเภอเชียงคำ ซึ่งทาง ททท. สำนักงานเชียงรายเราเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงรายโดยใช้ชื่อเส้นทางว่าเส้นทางห้าเชียงน้อย ถ้าเราเริ่มจากพะเยาแล้วก็เริ่มที่อำเภอเชียงม่วนขึ้นอำเภอเชียงคำ แล้วก็ไปอำเภอเชียงของ เชียงแสนแล้วก็เชียงรายนะครับ ซึ่งเส้นทางนี้ก็จะเป็นเส้นทางที่น่าสนใจนะครับอาจจะใช้เวลาอย่างน้อยก็น่าจะมาวันสองวันขึ้นไป

นอกจากนี้จังหวัดพะเยายังมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจอื่นๆอีก อย่างที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะครับก็เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดพะเยานั่นก็คือวัดศรีโคมคำ เป็นวัดที่ประดิษฐานหลวงพ่อโตองค์ใหญ่ ซึ่งประชาชนนักท่องเที่ยวมาพะเยาก็นิยมที่จะมาสักการะหลวงพ่อ นอกจากนี้ที่เป็นไฮไลท์กลางเมืองอีกอันหนึ่งที่ไม่พูดไม่ได้ก็คือกิจกรรมท่องเที่ยวที่สามารถที่จะเดินชมความสวยงามของพะเยา สามารถที่จะมาล่องเรือไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดติโลกอาราม หลวงพ่อศิลาซึ่งประดิษฐานอยู่ที่นั่น ตรงนี้ก็สามารถมาล่องเรือได้ทุกวัน

นอกจากนี้เราอยากจะแนะนำอีกกิจกรรมหนึ่งก็คือกิจกรรมนั่งรถรางชมสถานที่สำคัญสำคัญของจังหวัดพะเยาในตัวเมือง เส้นทางนี้ก็จะเป็นเส้นทางที่เรียบกว๊านพะเยา ซึ่งก็เรียกว่ามีความสวยงาม อันนี้ก็เป็นกรรมที่ท่องเที่ยวสามารถมาทำกิจกรรมได้ทุกวันนะครับ

ททท.สำนักงานเชียงราย ก็อยากจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกท่าน มาเที่ยวจังหวัดพะเยาถือว่าเป็นจังหวัดที่ท่องเที่ยว ที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจมากขึ้นเรื่อยๆเราก็พยายามที่จะสร้างสรรค์กิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางมาท่องเที่ยวตลอดทั้งปี แล้วก็เราจะพยายามที่จะสร้างเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ๆของจังหวัดพะเยาให้ท่องเที่ยวได้เลือกนะครับ ก็อยากจะเชิญชวนมาชมความสวยงามความอลังการของงานประเพณีเวียนเทียนในน้ำที่จังหวัดพะเยานะครับ ก็มีอีก 2 ครั้งก็คือในวันวิสาขบูชาและก็วันอาสาฬหบูชาครับ”

คลิปวีดีโอ

ภาพ-ข่าวโดย
พัชรินทร์ คันธรส
นที บุญมี
ข่าวมุมเหนือ/มุมเหนือรีวิว รายงาน

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้วันคล้ายวันสถาปนา 31 ปี มมร.วิทยาเขตล้านนา
บทความถัดไปลุงวัย 65 ปี เมืองพะเยา สร้างรายได้งามจากปลูกต้นหมากแปรรูป ปีละ 2-3 แสนบาท