กลุ่มทรู จับมือกับ มช. ร่วมศึกษา เทคโนโลยี 5G พร้อมติด wifi

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น ณ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดี, รองศาสตราจารย์ ประเสริฐ   ฤกษ์เกรียงไกร รองอธิการบดี และรองศาสตราจารย์ ดร, รัฐสิทธิ์ สุขะหุต ผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ บมจ.ทรู  คอร์ปอเรชั่น  โดยนายพิรุณ  ไพรีพ่ายฤทธิ์  ผู้อำนวยการด้านภาครัฐและภาคการศึกษา, นายประเสริฐ  จันทร์ประดับฟ้า ผู้จัดการทั่วไป ด้านการบริหารจัดการระดับภูมิภาคภาคเหนือตอนบน และนายธวัชชัย ฤกษ์สำราญ  รองผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจโมบายล์ ในการทดสอบวิจัยและพัฒนา 5G และติดตั้งสัญญาณ WiFi by TrueMove H 

การลงนามบันทึกขอตกลงครั้งนี้เพื่อ ศึกษา ทดสอบ วิจัยและร่วมพัฒนาเทคโนโลยี  5G  รวมถึงการดำเนินการทดสอบรูปแบบใช้งาน (Use Case) ทั้งด้าน 5G Lab, Health Care,Smart City และ  Agriculture ร่วมกัน

โดย กลุ่มทรูจะสนับสนุนทั้งทางด้านเทคโนโลยี  อุปกรณ์เครื่องมือ  และความเชี่ยวชาญของบุคลากร รวมทั้งการสนับสนุนทุนวิจัยให้แก่นักวิจัย และนักศึกษา เพื่อนำผลการทดสอบวิจัย 5G ร่วมสร้างประโยชน์ให้กับทั้งภาคธุรกิจและประชาชนชาวไทย  สานพลังขับเคลื่อนประเทศไทยเข้าสู่  5G  นอกจากนี้  ยังลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการติดตั้งระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ไร้สาย (WiFi by TrueMove H) ครอบคลุมทั่วพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เพื่อให้คณาจารย์  บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว พร้อมรองรับการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลได้อย่างแท้จริง

การลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้  เป็นการต่อยอดความร่วมมือระหว่างกลุ่มทรูกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งถือเป็นพันธมิตรภาคการศึกษาของกลุ่มทรูมาอย่างยาวนาน โดยเมื่อปี 2558 ได้ร่วมกันจัดตั้ง  “True LAB @ CMU” ที่ชั้น  1สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นพื้นที่ศึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่างๆ ของอาจารย์ นักวิจัย บุคลากรตลอดจนนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาจนถึงปัจจุบัน.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

shares