หน้าแรก ข่าวเชียงใหม่ โครงการโฆษณาสีขาว..สสจ.ยกนิ้ว มอบเกียรติบัตร ร่วมแก้ปัญหาสังคม

โครงการโฆษณาสีขาว..สสจ.ยกนิ้ว มอบเกียรติบัตร ร่วมแก้ปัญหาสังคม

97
0

สสจ.เชียงใหม่ มอบเกียรติบัตร โครงการโฆษณาสีขาวเพื่อชาวเชียงใหม่ปี 5 พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ เชิดชูความดีสถานีวิทยุ และรายการไจ้ไคเล่า รายการเล่าข่าวเช้านี้ ที่ให้ความร่วมมือและเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพที่ถูกต้องแก่ประชาชน

วันที่ 26 กันยายน 2565 #สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ โดยนายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร ให้แก่เครือข่ายสถานีวิทยุฯที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 17 แห่ง และรายการวิทยุ 2 รายการ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ เชิดชูความดีที่ให้ความร่วมมือและเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพที่ถูกต้องแก่ประชาชน

ในการจัดการปัญหาไม่สามารถใช้กฎหมายนำเพียงด้านเดียว เพราะ“ปัญหาโฆษณาเป็นปัญหาสังคม จึงต้องอาศัยการบูรณาการหลายภาคส่วนเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา การสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการทำงานร่วมกับภาครัฐในการเฝ้าระวัง

การสร้างเครือข่ายสื่อวิทยุรวมตัวกันเพื่อเตือนกันเอง และการมีส่วนร่วมให้ความรู้ประชาชนเลือกบริโภคอย่างเหมาะสม รู้เท่าทันสื่อ จึงเป็นกลไกที่จะเสริมการดำเนินงานแก้ไขปัญหาโฆษณาโอ้อวดหลอกลวงลดลงได้

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้ขอเชิญชวน น.ร. ม.ปลาย ร่วมกิจกรรมค่ายพยาบาลในฝัน มช. ครั้งที่ 15 “เวทมนตร์”
บทความถัดไปมาเลเซียจับมือไทย สร้างมูลค่าการค้าร่วมกัน นำสินค้าบุกตลาดเชียงใหม่