หน้าแรก ข่าวเชียงใหม่ 9 ธันวาคม วันพระราชชายา เจ้าดารารัศมี ณ วัดป่าดาราภิรมย์ อ.แม่ริม

9 ธันวาคม วันพระราชชายา เจ้าดารารัศมี ณ วัดป่าดาราภิรมย์ อ.แม่ริม

377
0

คลิปวีดีโอ

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2565 ด้วย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานผ้าไตร จำนวน 11 ไตร ในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่เจ้าดารารัศมี พระราชชายาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ ณ พระวิหารหลวง วัดป่าดาราภิรมย์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ซึ่งในการจัดงานวันพระราชชายา เจ้าดารารัศมี มีคุณกรชนินทร์ บุณยเกียรติพร้อมด้วยบุตรชาย นายวิริทธิ์พล บุณยเกียรติ เป็นประธานการจัดงานในครั้งนี้ พร้อมด้วยหน่วยงานอีกหลายภาคส่วน อีกทั้งได้รับเมตตาจาก พระเทพวชิราธิบดี (ฤทธิรงค์ ญาณวโร)เจ้าอาวาสวัดป่าดาราภิรมย์ (พระอารามหลวง) และคณะสงฆ์ ในการจัดงานพิธีฯ

โดยเริ่มต้นพิธีในช่วงเย็น เวลา 16.00 น. ได้มีการจัดริ้วขบวนอย่างยิ่งใหญ่ โดยนางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้เกียรติเป็นประธานนำขบวนอัญเชิญเครื่องสักการะ และร่วมประกอบพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณเจ้าดารารัศมี พระราชชายา พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติประกอบไปด้วย นางอำไพพรรณ ทับทอง นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม ,คุณกรชนินทร์ บุณยเกียรติพร้อมด้วยบุตรชาย นายวิริทธิ์พล บุณยเกียรติ ประธานการจัดงาน เป็นต้น

จากนั้นในเวลา 19.00 น. นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานพิธีพร้อมแขกผู้มีเกียรติในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่เจ้าดารารัศมี พระราชชายาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 การนี้พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ จำนวน 10 รูป ร่วมสวดพระพุทธมนต์ สดัปกรณ์ และถวายจตุปัจจัยเครื่องไทยทาน

เจ้าหญิงในราชวงศ์ทิพย์จักรจากนครเชียงใหม่ ผู้มีบทบาทสำคัญต่อการรวมล้านนาเข้ากับสยาม โดยการถวายตัวเป็นสนมในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมล้านนา เจ้าดารารัศมี พระราชชายา มีพระนามเดิมว่า ‘เจ้าดารารัศมี’ พระนามลำลองเรียกกันในครอบครัวว่า ‘เจ้าน้อย’ และในพระประยูรญาติว่า ‘เจ้าอึ่ง’ ประสูติเมื่อวันอังคาร ขึ้น 4 ค่ำ เดือน 8 ปีระกา (หากนับทางเหนือ เป็นเดือน 10) หรือตรงกับวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2410 เป็นพระธิดาในพระเจ้าอินทวิชยานนท์กับเจ้าทิพเกสร มีพระเชษฐภคินีร่วมพระอุทรหนึ่งพระองค์คือเจ้าจันทรโสภา เมื่อทรงพระเยาว์ เจ้าดารารัศมีทรงพระอักษรทั้งฝ่ายล้านนา สยาม และภาษาอังกฤษ จนแตกฉาน ทั้งยังได้ทรงศึกษาขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ จนนับได้ว่าทรงเป็นผู้รอบรู้ในด้านขนบประเพณีอันเก่าแก่เหล่านั้นดีที่สุดคนหนึ่งทีเดียว

เมื่อปีพ.ศ. 2451 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาเจ้าจอมมารดาดารารัศมี ขึ้นเป็นพระมเหสีอีกพระองค์หนึ่ง ดำรงพระอิสริยยศ ‘พระราชชายา’ และดำรงฐานันดรศักดิ์เจ้านายในราชวงศ์จักรีนับแต่นั้นมา

ในช่วงบั้นปลายพระชนม์ชีพพระองค์ประทับอยู่ที่พระตำหนักดาราภิรมย์ ณ สวนเจ้าสบาย อำเภอแม่ริม อันเป็นตำหนักที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวสร้างพระราชทานเป็นที่ประทับ ต่อมาพระองค์เริ่มมีพระอาการประชวร และสิ้นพระชนม์ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2476 สิริพระชันษา 60 ปี 3 เดือน 13 วัน

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้บทเพลงกำเมืองอมตะ “ลืมอ้ายแล้วกา” พ่อสุริยา ยศถาวร นักแต่งเพลงที่มากสามารถ
บทความถัดไปชมรมเพลินไทยสมัยนิยม ร่วมกิจกรรม “สืบสานปณิธานพระเจ้าอินทวิชยานนท์-อินทนนท์โมเดล”