หน้าแรก ข่าวจังหวัดพะเยา จัดเสวนากับเครือข่ายประชาชนในเขตปฎิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา

จัดเสวนากับเครือข่ายประชาชนในเขตปฎิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา

119
0

เสวนากับเครือข่ายประชาชนในเขตปฎิรูปที่ดินจังหวัดพะเยานโยบายเพื่อเกษตรกรเปลี่ยน สปก. เป็น โฉนดที่ดินเปลี่ยน คทช เป็น สปก.


ที่อาคารสโมสรพนักงานเทศบาลเมืองพะเยา เครือข่ายประชาชนในพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน โดย ดร.ประพันธ์ เทียนวิหาร กรรมการผู้ทรงวุฒิในคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้จัดงานนโยบายเพื่อเกษตรกร เรื่องการเปลี่ยน ส.ป.ก.เป็นโฉนดที่ดิน และ คทช. เป็น ส.ป.ก.โดยได้เชิญ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต 1 จังหวัดพะเยา พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตลอดจน หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและ คทช. ในพื้นที่จังหวัดพะเยา ร่วมแลกเปลี่ยนนำเสนอเป็นนโยบายเพื่อเกษตรกรอย่างกว้างขวาง

โดยร้อยเอกธรรมนัส กล่าวว่า การเสวนาในวันนี้ เป็นการให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนจังหวัดพะเยา เพื่อต้องการให้เป็นต้นแบบในการผลักดันพื้นที่ที่เป็นที่ดินของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นป่าไม้ เขตอุทยาน หรือเขตสงวนต่างๆ เช่น ที่ดินของรัฐประเภท ส.ป.ก.โดยในการกำกับดูแลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และที่ดินที่อยู่ในการกำกับดูแลของกระทรวงคลัง เช่นที่ราชพัสดุต่างๆโดยเฉพาะที่ดินของรัฐในรูปแบบส.ป.ก.ทางพรรคพลังประชารัฐ ได้แถลงนโนบายไปแล้วว่าต้องการเปลี่ยนส.ป.ก.ให้เป็นโฉนด ถามว่าได้มั๊ย คำตอบคือทำได้มีกฎหมายรองรับ แต่ขั้นตอนกฎหมาย มีรายระเอียดปลีกย่อยก็เป็นเรื่องของรัฐบาลชุดต่อไป

ดังนั้นหากพรรคพลังประชารัฐได้เป็นแกนนำการจัดรัฐบาลเราก็จะผลักดันให้เป็นรูปธรรมเพื่อประโยชน์ประชาชนอย่างแน่นอนในส่วนที่ดินคทช.ให้เป็นส.ป.ก.ก็มีความสำคัญอย่างยิ่งเช่นกัน ซึ่งที่ดินคทช.ณ เวลานี้ อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นจำนวนมากทั้ง 76 จังหวัด หากเราผลักดันเป็นความรับผิดชอบของสำนักงานปฎิรปูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนผู้ถือสิทธิ์ดังกล่าว โดยในส่วนของที่ดินส.ป.ก.ตรงไหนเหมาะสมจะเป็นโฉนด ทางสำนักงานปฎิรูปที่ดินฯก็ผลักดันให้กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบ ส่วนที่ดินตรงไหนเป็นคทช.ก็ให้กระทรวงเกษตรฯรับผิดชอบไป สิ่งเหล่านี้จะเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับนโยบายของพรรคฯที่เสนอไป

อนันต์ ข่าวพะเยา

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับคณะกรรมการจากประเทศสหรัฐอเมริกา
บทความถัดไปAOT เปิดงานประชุมเจรจาธุรกิจ The Route Development Forum for Asia 2023