เสน่ห์แห่งถนนวัวลาย เสน่ห์แห่งวัดศรีสุพรรณ เชียงใหม่

บนถนนเส้นวัวลาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อเอ่ยถึงอุโบสถเงินหลังแรกของเมืองเชียงใหม่และของโลก นั่นก็คือวัดศรีสุพรรณ แหล่งชุมชนที่ทำศิลปหัตถกรรมเครื่องเงิน เครื่องเขิน

ซึ่งเป็นวัดที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 500 ปี สร้างขึ้นใน พ.ศ.2043 ในรัชสมัยของพระเจ้าเมืองแก้ว กษัตริย์เชียงใหม่ราชธานี และพระนางสิริยสวดี พระราชมารดามหาเทวีเจ้า โปรดเกล้าฯ ให้มหาอำมาตย์ชื่อเจ้าหมื่นหลวงจ่าคำ สร้างวัดชื่อว่า “วัดศรีสุพรรณอาราม” ภายหลังต่อมาจึงเรียกว่า “วัดศรีสุพรรณ”

นับเป็นแหล่งชุมชนที่ชาวบ้านร่วมแรงร่วมใจสืบสานเครื่องเงิน เรียกว่าชุมชนวัวลาย ซึ่งเป็นชุมชนทำหัตถกรรมเครื่องเงินที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเชียงใหม่ โดยเมื่อสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 วัดศรีสุพรรณนั้นเคยเป็นที่ตั้งของค่ายกองทัพทหารญี่ปุ่นและเป็นที่กักขังเชลยศึก(ซึ่งสามารถเยี่ยมชมที่พิพิธภัณฑ์ทหารฐี่ปุ่นวัดหมื่นสาร ฝั่งตรงข้ามวัดศรีสุพรรณ)

จากพื้นที่อันเก่าแก่ของวัดศรีสุพรรณซึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางชุมชนหัตถกรรมช่างหล่อ หัตถกรรมเครื่องเงิน เครื่องเขิน ของถนนวัวลาย ทางวัดจึงมีแนวคิดที่จะสืบสานมรดกงานศิลป์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ยั่งยืนสืบไปด้วยการรวบรวมภูมิปัญญาชาวบ้านจัดตั้งเป็น กลุ่มหัตถศิลป์ล้านนาวัดศรีสุพรรณ มีการจัดตั้งศูนย์ศึกษาศิลปะไทยโบราณ สล่าสิบหมู่ล้านนาวัดศรีสุพรรณ ขึ้นภายในวัด

ในปี พ.ศ. 2547 ทางวัดจึงมีแนวคิดสร้างอุโบสถเงินหลังแรกของโลก ให้เป็นสถาปัตยกรรมสำคัญทางพระพุทธศาสนา ซึ่งแท้จริงแล้วอุโบสถนี้ไม่ใช่ทำจากเงินแท้ทั้งหลัง แต่ใช้วัสดุจากอลูมิเนียม (วัสดุแทนเงิน) เงินผสม และเงินบริสุทธิ์ สลักลวดลาย บุดุน ประดับตกแต่งตั้งแต่หลังคา ผนังภายในภายนอกรวมทั้งหลัง เกิดเป็นพุทธศิลป์อันวิจิตรที่ดึงดูดให้ทั้งพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศมาเยี่ยมชมความงดงามของพระอุโบสถหลังนี้อยู่ทุกวัน

ปูชนียสถานที่สร้างในเขตพุทธสถานประกอบด้วยพระเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระอุโบสถ หอธรรม และพระวิหาร


พระอุโบสถเงิน เป็นพระอุโบสถที่ปฏิสังขรณ์จากฐานและเขตพัทธสีมาของอุโบสถหลังเดิมที่ชำรุดทรุดโทรม สร้างเพื่อทดแทนหลังเดิมที่ชำรุดทรุดโทรมเป็นอย่างมาก มีลักษณะเป็นพระอุโบสถเงินทรงแบบล้านนา สร้างด้วยโลหะเงินและดีบุก โดยฝีมือและภูมิปัญญาช่างท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงด้านเครื่องเงิน ทั้งภายนอกและภายในพระอุโบสถ ประดับตกแต่งด้วยหัตถกรรมเครื่องเงินอย่างวิจิตรอลังการ และมีลวดลายอันอ่อนช้อย

ภายในประดิษฐานองค์พระประธาน หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า พระเจ้าเจ็ดตื้อ เป็นพระพุทธรูปขนาดหน้าตักกว้าง 3 ศอก สูง 4 ศอก ปางมารวิชัย เนื้อทองสัมฤทธิ์ มีผู้มีจิตศรัทธา เคารพสักการะ มานมัสการขอพรเป็นจำนวนมาก มีข้อกำหนดไว้ว่า ห้ามสุภาพสตรีขึ้นอุโบสถหลังนี้ ด้วยเหตุว่าใต้ฐานอุโบสถ ภายในกำแพงแก้ว ได้มีการฝั่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ของมีค่า มีการกำกับคาถาอาคมและฝังเครื่องรางของคลังไว้กว่า 500 ปี

นอกจากนี้ทางวัดฯ ยังมีศูนย์ศึกษาศิลปะไทยโบราณ สล่าสิบหมู่ล้านนาวัดศรีสุพรรณและสถานฝึกอบรมศิลปหัตถกรรมเครื่องเงินและเครื่องประดับให้กับผู้ที่สนใจเรียนศิลปะทางด้านนี้ เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในย่านชุมชนวัวลาย ไม่ให้สาบสูญไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

shares