อุตรดิตถ์-ผู้ว่าฯ เชิญชวนวิ่งการกุศล “ก้าวคนละก้าว” ภาคเหนือ | ข่าวมุมเหนือ

จากการเปิดเผยของนายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานสนับสนุนการจัดกิจกรรมวิ่งการกุศล “ก้าวคนละก้าว” ของจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2562

ตามที่มูลนิธิก้าวคนละก้าว โดยนายอาทิวราห์ คงมาลัย (ตูน บอดี้สแลม) จะจัดกิจกรรมวิ่งการกุศล “ก้าวคนละก้าว” #ก้าวต่อไปด้วยพลังเล็กๆ (ภาคเหนือ) เพื่อระดมทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ยังขาดแคลน และเพื่อพัฒนาศักยภาพการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาล ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ตลอดจนรณรงค์ให้คนไทยหันมาดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย 1 คน 1 กิจกรรม สมัครวิ่ง 10.4K กับพี่ตูนที่ชียงใหม่

ได้ที่ http://bit.ly/37s3eUL และสมัครเวอร์ชวลรัน (VR) ได้ที่http://bit.ly/37nxgJq ค่าสมัคร 200 บาท รายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายมอบให้ 7 โรงพยาบาลภาคเหนือที่ร่วมในโครงการ ดังนี้ โรงพยาบาลทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ โรงพยาบาลอุ้มผาง จ.ตาก โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จ.แม่ฮ่องสอน โรงพยาบาลเวียงแก่น จ.เชียงราย โรงพยาบาลสะเมิง และโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่.

โดยในภาคเหนือ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-22 ธันวาคม 2562 แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 1.กิจกรรมวิ่งผลัดการกุศล ออกวิ่งจากจังหวัดอุตรดิตถ์ – แพร่ – ลำปาง – ลำพูน-เชียงใหม่ 2.กิจกรรม HEALTHY EXPOและกิจกรรมรับหมายเลขวิ่งบันทึกสถิติ 10 กิโลเมตร ณ สนามสมโภช 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่

3.กิจกรรมวิ่งการกุศล บันทึกสถิติ ในวันที่ 22 ธันวาคม 2562 ณ ลานพลาซ่า สนามสมโภช 700 ปี สำหรับ กิจกรรมวิ่งผลัดการกุศล โดยจังหวัดอุตรดิตถ์ได้พิจารณาให้การสนับสนุนในเรื่องของการอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทางการวิ่ง จากจังหวัดอุตรดิตถ์ไปถึงจังหวัดแพร่ การสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางและสื่อต่างๆ โดยกำหนดให้สนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหักเป็นจุดจัดกิจกรรมและปล่อยตัวนักวิ่ง ในวันที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 05.00 น. โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ แขกผู้มีเกียรติ และประชาชนชาวจังหวัดอุตรดิตถ์ สามารถร่วมวิ่งกับนายอาทิวราห์ คงมาลัย (ตูน บอดี้สแลม) ในเซตที่ 1 จากจุดเริ่มต้นถึงสถานีบริการน้ำมัน NGV PTT Station วังสีสูบ ระยะทาง 9.5 กิโลเมตร โดยที่ประชุมได้มีการหารือในประเด็นที่เกี่ยวเนื่องตามคณะกรรมการครบทุกฝ่ายที่จังหวัดได้ประกาศแต่งตั้งคณะทำงานไว้ เพื่อวางมาตรการด้านต่างๆอาทิ การเตรียมการสถานที่ ห้องน้ำ ไฟฟ้า การรักษาความปลอดภัย การประชาสัมพันธ์ ฯลฯ ให้มีความพร้อมและดำเนินไปได้อย่างไม่มีอุปสรรค
จึงขอเชิญชวนชาวอุตรดิตถ์ เป็นเจ้าบ้านที่ดี ร่วมทำบุญ และหันมาดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย 1 คน 1 กิจกรรม โดยร่วมวิ่งการกุศล “#ก้าวคนละก้าว” ภาคเหนือ กับนายอาทิวราห์ คงมาลัย (ตูน บอดี้สแลม) ในวันที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 05.00 น. ณ จุดเริ่มต้นที่อนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

ตามที่มูลนิธิก้าวคนละก้าว โดยนายอาทิวราห์ คงมาลัย (ตูน บอดี้สแลม) จะจัดกิจกรรมวิ่งการกุศล “ก้าวคนละก้าว” #ก้าวต่อไปด้วยพลังเล็กๆ (ภาคเหนือ) เพื่อระดมทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ยังขาดแคลน และเพื่อพัฒนาศักยภาพการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาล ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ตลอดจนรณรงค์ให้คนไทยหันมาดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย 1 คน 1 กิจกรรม สมัครวิ่ง 10.4K กับพี่ตูนที่ชียงใหม่ได้ที่ http://bit.ly/37s3eUL และสมัครเวอร์ชวลรัน (VR) ได้ที่http://bit.ly/37nxgJq ค่าสมัคร 200 บาท รายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายมอบให้ 7 โรงพยาบาลภาคเหนือที่ร่วมในโครงการ ดังนี้ โรงพยาบาลทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ โรงพยาบาลอุ้มผาง จ.ตาก โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จ.แม่ฮ่องสอน โรงพยาบาลเวียงแก่น จ.เชียงราย โรงพยาบาลสะเมิง และโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่.


โดยในภาคเหนือ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-22 ธันวาคม 2562 แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 1.กิจกรรมวิ่งผลัดการกุศล ออกวิ่งจากจังหวัดอุตรดิตถ์ – แพร่ – ลำปาง – ลำพูน-เชียงใหม่ 2.กิจกรรม HEALTHY EXPOและกิจกรรมรับหมายเลขวิ่งบันทึกสถิติ 10 กิโลเมตร ณ สนามสมโภช 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่ 3.กิจกรรมวิ่งการกุศล บันทึกสถิติ ในวันที่ 22 ธันวาคม 2562 ณ ลานพลาซ่า สนามสมโภช 700 ปี สำหรับ กิจกรรมวิ่งผลัดการกุศล โดยจังหวัดอุตรดิตถ์ได้พิจารณาให้การสนับสนุนในเรื่องของการอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทางการวิ่ง จากจังหวัดอุตรดิตถ์ไปถึงจังหวัดแพร่ การสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางและสื่อต่างๆ โดยกำหนดให้สนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหักเป็นจุดจัดกิจกรรมและปล่อยตัวนักวิ่ง ในวันที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 05.00 น. โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ แขกผู้มีเกียรติ และประชาชนชาวจังหวัดอุตรดิตถ์ สามารถร่วมวิ่งกับนายอาทิวราห์ คงมาลัย (ตูน บอดี้สแลม) ในเซตที่ 1 จากจุดเริ่มต้นถึงสถานีบริการน้ำมัน NGV PTT Station วังสีสูบ ระยะทาง 9.5 กิโลเมตร โดยที่ประชุมได้มีการหารือในประเด็นที่เกี่ยวเนื่องตามคณะกรรมการครบทุกฝ่ายที่จังหวัดได้ประกาศแต่งตั้งคณะทำงานไว้ เพื่อวางมาตรการด้านต่างๆอาทิ การเตรียมการสถานที่ ห้องน้ำ ไฟฟ้า การรักษาความปลอดภัย การประชาสัมพันธ์ ฯลฯ ให้มีความพร้อมและดำเนินไปได้อย่างไม่มีอุปสรรค
จึงขอเชิญชวนชาวอุตรดิตถ์ เป็นเจ้าบ้านที่ดี ร่วมทำบุญ และหันมาดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย 1 คน 1 กิจกรรม โดยร่วมวิ่งการกุศล “#ก้าวคนละก้าว” ภาคเหนือ กับนายอาทิวราห์ คงมาลัย (ตูน บอดี้สแลม) ในวันที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 05.00 น. ณ จุดเริ่มต้นที่อนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

ณัฐวัฒน์ ราชประสิทธิ์ หน.ศูนย์ข่าวไทยนิวส์อุตรดิตถ์
วิรงรอง ทองอยู่ ข่าว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

shares