เชียงใหม่-มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ มอบหน้ากากอนามัยพระราชทาน

วันนี้ (3 ก.พ. 63) ที่ บริเวณด้านหน้าอาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนในพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน (หน้ากากอนามัยกันฝุ่น PM 2.5) ในนามของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้แก่อำเภอทั้ง 25 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่

เนื่องด้วยสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมา พบว่า พื้นที่ภาคกลางตลอดจนภาคเหนือตอนบน มีแนวโน้มปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินค่ามาตรฐานในหลายพื้นที่

อีกทั้งยังมีจุดความร้อนในหลายอำเภอ ประกอบกับข้อมูลศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ คาดหมายสภาวะอากาศว่ามีความกดอากาศสูงเข้ามาปกคลุมภาคเหนือทำให้อากาศยกตัวได้ไม่ดี มีผลให้ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่สามารถยกตัวลอยในอากาศได้

ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ซึ่งปัจจุบันสถานการณ์คุณภาพอากาศโดยรวมของจังหวัดเชียงใหม่ ยังอยู่ในระดับที่ส่งผลต่อสุขภาพของประชาชน รวมถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ และเกิดการระบาดของไข้หวัดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีความห่วงใยราษฎรของพระองค์ ได้พระราชทานสิ่งของ เป็นหน้ากากอนามัยกันฝุ่น PM 2.5 ยี่ห้อ 3M รุ่น 9501VT จำนวน 20,000 ชิ้น ให้กับประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ ในนามของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้น และเสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่พี่น้องประชาชนที่ประสบภัยให้มีจิตใจที่เข้มแข็ง สามารถผ่านวิกฤตการณ์ต่างๆ ไปได้

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปณิธาน ให้ราษฎรของพระองค์ได้มีความรู้รักสามัคคี ปฏิบัติตนเป็นผู้มีจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจเพื่อตอบแทนคุณของแผ่นดิน จะได้เป็นมงคลแก่ชีวิตของครอบครัวและประเทศชาติสืบไป


ศราวุธ เจิมจันทร์ ..ภาพ/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

shares