งาน “นวราตรี” เฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี 2019 จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 นิติบุคคล “กูรูเดวาอาชรัม” ศาสนสถานพราหมณ์-ฮินดู จ.เชียงใหม่ ร่วมกับชมรม “Meditation for Shanti” ชมรมต่างๆ พี่น้องศาสนาต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ ประชาชนชาวเชียงใหม่ ชุมชนต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ และผู้มีศรัทธาต่อองค์พระแม่ศรีมหาอุมาเทวี ได้ร่วมกันจัดงาน “นวราตรี” ประจำปี 2019 ขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ณ บริเวณลานข่วงประตูท่าแพ อ.เมืองเชียงใหม่

โดยมี นายศรัณยู มีทองคำ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี มีนายณัฐฐ์ชูเดช วิริยดิลกธรรม รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นายชาตรี เชื้อมโนชาญ อดีตรองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นางสาวพรฤดี พุทธิศรี ประธานสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ ตัวแทนจากชมรมต่างๆ แขกผู้มีเกียรติ ศรัทธาประชาชน ตลอดจนนักท่องเที่ยวร่วมงานจำนวนมาก

นายปิติ คงอารยะเวชกุล กรรมการประสานงานฯ เปิดเผยว่า กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย กิจกรรมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ในวันปิยมหาราช กิจกรรมถวายพระพรในหลวงรัชกาลที่ 10 ของพสกนิกรปวงชนชาวไทย ทั้งพี่น้องชาวพุทธ ฮินดู คริสต์ ซิกข์ อิสลาม ฯลฯ เพื่อสร้างความรักความสามัคคีในชาติโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา กิจกรรมเฉลิมฉลองพระแม่ศรีมหาอุมาเทวีในวันนวราตรี กิจกรรมของชมรมต่างๆ กิจกรรมการแสดงพื้นบ้านล้านนา การประชาสัมพันธ์สินค้าโอทอป

โดยพิธีเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่เวลา 14.00 น. เริ่มเปิดให้ประชาชน นักท่องเที่ยวเข้าไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เวลา 18.00 น. ศาสนิกชนทุกศาสนา กลุ่มองค์กร ชุมชน พร้อมกัน ณ บริเวณข่วงประตูท่าแพ และร่วมรับประทานอาหาร “กาดมั่วครัวแลง”

เวลา 19.00 น. ประธานในพิธีมาถึง ผู้จัดงานกล่าวรายงานต่อประธานในพิธี ประธานในพิธี ผู้นำศาสนา ผู้แทนหน่วยงาน ผู้แทนชุมชน ถวายพานพุ่มสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 และสมเด็จพระราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 , ถวายพวงมาลารัชกาลที่ 5 รัชกาลที่ 9 และสามกษัตริย์เพื่อถวายสำนึกในพระกรุณาธิคุณ ต่อด้วยการถวายพวงมาลัยดอกไม้เครื่องบูชาต่อ “บรมครูพระพิฆเนศ” โดยสวามีนี ศิวาเวสวรัณต์ คุรุเทวา นักบวชสันยาสินี เจ้าอาวาส “กูรูเดวาอาชรัม” จังหวัดเชียงใหม่ , ถวายพวงมาลัยดอกไม้เครื่องบูชาแด่พระแม่ โดยสวามีนี อัมเบกา เจ้าของกิจการส่งออก บริษัทโอมสำเร็จรวยรัฐวิสาหกิจชุมชนโอท็อป อ.สันทราย จ.เชียงใหม่


จากนั้นพสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีร่วมกัน

เวลา 20.00 น. เริ่มพิธีบูชางาน “นวราตรี” เฉลิมฉลองถวายพระพรพระเป็นเจ้า พระแม่ทุกพระองค์ทุกภาคทุกปาง โดยกลุ่มผู้มีใจรักศรัทธาพระแม่ ต่อด้วยพิธีบูชาอารตี เสร็จพิธี ภายในงานมีการออกโรงทาน การออกร้าน การแสดงกิจกรรมเทิดพระเกียรติ และการแสดงที่น่าสนใจต่างๆ มากมายมีศรัทธาประชาชน นักท่องเที่ยวร่วมงานตลอดทั้งวันจนถึงเวลาประมาณ 23.30 น.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

shares