ผู้ว่าฯเชียงใหม่ เปิดการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟ เขต 1 (ภาคเหนือ)

นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ ณ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 เวลา09.00 น.


ด้วยสภาพความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของสายสื่อสาร เป็นปัญหาที่สะสมมาเป็นระยะเวลานาน ยากต่อการแก้ไขให้สำเร็จลุล่วงในเวลาอันรวดเร็วโดยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเพียงลำพัง ที่ผ่านมา PEA ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาด้วยหลากหลายวิธี

โดยการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการนำสายลงใต้ดินและการแก้ไขปัญหาสายบนเสา แต่เนื่องจากการนำสายลงใต้ดินต้องใช้งบประมาณสูง อีกทั้งพื้นที่ความรับผิดชอบของ PEA มีมาก การนำสายลงดินจึงทำได้เพียงพื้นที่สำคัญๆ บางส่วนเท่านั้น โดยมุ่งเน้นแก้ไขปัญหาที่เสาไฟฟ้าเป็นหลัก

เพื่อเป็นมาตรฐานการ ดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งประเทศ ในปี 2562 PEA ได้จัดทำแผนปฎิบัติการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนา คม บนเสาไฟฟ้าของ PEA นำเสนอกระทรวงมหาดไทย เพื่อขอความร่วมมือจากหน่วยราช การจังหวัด ทั้ง 74 จังหวัด ในพื้นที่ความรับผิดชอบของ PEA เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการจัดการสายและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม ให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างเป็นระบบ เป็นการสร้างทัศนียภาพที่สวยงาม สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดย ส่วนรวม รวมทั้งยังก่อให้เกิดความมั่นคงในระบบจำหน่ายไฟฟ้าของ PEA อีกด้วย


ในการนี้ PEA ได้ขอความร่วมมือจาก หน่วยงานผู้ประกอบการเจ้า ของสายสื่อสารและเคเบิ้ลทีวีเข้าร่วมดำเนินการ ต่อจากนั้น จะเป็น
กระบวนการยุบรวมสายสื่อสารให้มีสายคงเหลือเป็นไปตามมาตรฐานของ PEA ในที่สุด

จงกลนี อุทัย ข่าวเชียงใหม่ รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

shares