เชียงใหม่ | ห้ามปล่อยโคมลอย โคมไฟ โคมควัน ขึ้นไปสู่อากาศ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตฯ

นายศรัณยู มีทองคำ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่ได้ออกประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัยและการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ในการจุดและปล่อยโคมลอย โคมไฟ โคมควัน (ว่าวฮม) หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศ ในช่วงเทศกาลยี่เป็ง ประจำปี 2562 เพื่อรักษาความปลอดภัยและทรัพย์สินของประชาชน โดยมีมาตรการรักษาความปลอดภัย และการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน คือ ห้ามมิให้ผู้ใดจุดและปล่อย หรือกระทำการอย่างใดเพื่อให้โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ขึ้นไปสู่อากาศ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากนายอำเภอแห่งท้องที่ และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในประกาศจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ใดจุดและปล่อย หรือกระทำการอย่างใด เพื่อให้โคมลอม โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ขึ้นไปสู่อากาศ ให้กระทำได้ในห้วงเวลาดังนี้
โคมลอย โคมไฟ ให้กระทำได้ในวันลอยกระทง (กระทงเล็ก) ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ตามปฏิทินจันทรคติไทยของทุกปี โดยให้จุดและปล่อยตั้งแต่ 19.00 – 01.00 น. ของวันถัดไป ยกเว้น เฉพาะการปล่อยโคมควัน (ว่าวฮม) ให้กระทำการจุดและปล่อย ตั้งแต่ 10.00 – 12.00 น.

เฉพาะโคมลอย โคมไฟ ให้กระทำในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ตามปฏิทินจันทรคติไทยของทุกปี (กระทงใหญ่) โดยจุดและปล่อยเวลา 19.00 – 01.00 น. ของวันถัดไป (ห้ามปล่อยโคมควัน)

โคมลอย โคมไฟ ให้กระทำได้ในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ในคืนวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี ปล่อยได้ตั้งแต่ 19.00 – 01.00 น. ของวันถัดไป (ห้ามปล่อยโคมควัน)

สำหรับสถานที่จุดและปล่อยฯ ที่อยู่ในเขตและนอกเขตบริเวณใกล้เคียงสนามบินเชียงใหม่ ในพื้นที่เฝ้าระวังพิเศษ ระดับ 1 คือ บริเวณพื้นที่เสี่ยงตามแนว ขึ้น-ลง สนามบิน ที่อยู่ห่างจากทางขึ้น-ลง ของเครื่องบิน ห่างข้างละ 4.6 ก.ม. และระยะทางยาว 18.5 กิโลเมตร จากหัวทางวิ่งทั้ง 2 ด้าน และเส้นทางการบินเข้า-ออก สนามบินเชียงใหม่ ต้องยื่นขอรับใบอนุญาตล่วงหน้าก่อนวันจุดและปล่อย ไม่น้อยกว่า 15 วัน ทั้งนี้ หากผู้ใดกระทำการจุดและปล่อยฯ นอกสถานที่ที่ได้รับอนุญาต หรือเป็นผู้จุดและปล่อยโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือฝ่าฝืนข้อกำหนดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยจังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดเส้นทางการบิน เครื่องบิน เข้า-ออก สนามบินเชียงใหม่ และเขตพื้นที่เฝ้าระวังพิเศษ ระดับ 1 (เขตปลอดภัยทางเดินอากาศ) ใน 5 อำเภอ คือ อำเภอเมืองเชียงใหม่ ครอบคลุมทั้ง 16 ตำบล อำเภอหางดง ครอบคลุมทั้ง 11 ตำบล อำเภอสารภี ตำบลขัวมุง ตำบลดอนแก้ว ตำบลท่าวังตาล ตำบลหนองผึ้ง อำเภอแม่ริม ตำบลดอนแก้ว ตำบลริมใต้ ตำบลแม่สา และอำเภอสันทราย ตำบลหนองหาร ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำไปยังนายอำเภอทุกอำเภอเพิ่มความเข้มงวด ความละเอียดรอบคอบในการพิจารณาอนุมัติในการปล่อยโคมลอย โคมไฟ และโคมควัน มากยิ่งขึ้น เพื่อป้องกันอันตราย รวมทั้งความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับอากาศยาน ชุมชน และประชาชน

/////////////

นันธิกา กิจปาโล/จุฑารัตน์ น้ำพ่วง ภาพ-ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

shares