ขนส่งเชียงใหม่ วางมาตรการเข้มป้องกันการเกิดอุบัติเหตุหลังเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่น

เมื่อวันที่ 10 ต.ค.2562 นางวราภรณ์ วรพงศธร ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางสุภมาส ลีลารักษ์สกุล หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง เข้าตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ณ ศูนย์บริหารจัดการเดินรถด้วยระบบ GPS จังหวัดเชียงใหม่ ภายในสำนักงานขนส่งเชียงใหม่ ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่

ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ติดตามการเดินรถที่ติดตั้งระบบ GPS ที่วิ่งเข้าออกในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ อย่างเข้มงวด ซึ่งในตอนนี้เป็นช่วงปิดเทอมและเข้าสู่ไฮซีซั่น ซึ่งเป็นฤดูกาลท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ จะมีรถนำเที่ยวทุกชนิดที่ติดตั้งระบบ GPS เข้าออกจำนวนมาก ตรวจสอบควบคุมไม่ให้ขับขี่รถรวดเร็วเกิดกว่าที่กฎหมายกำหนด รถที่กระทำความผิดให้ติดตามมาดำเนินการตามขั้นตอน โดยเฉพาะรถที่ปิดสัญญาณการเชื่อมต่อกับระบบซึ่งทางศูนย์เชียงใหม่และศูนย์ส่วนกลางจะมีมาตรการในการดำเนินคดี


อย่างไรก็ตามพบสถิติรถติดตั้งระบบ GPS เชื่อมระบบกับกรมการขนส่ง ที่วิ่งเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จากปี 2560 ต่อวัน จำนวน 9,373 คัน เฉลี่ยรวม 25 คันต่อวัน มาปี 2561 เพิ่มขึ้น 26,881 คัน กระทำผิดขับขี่รถเร็วเกินที่กำหนด 73 คันต่อวัน ซึ่งจะเห็นว่ามีรถที่ติดตั้งเพิ่มขึ้นทำให้พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ มีรถเข้า – ออก ซึ่งในปีนี้ 2562 ก็จะมีปริมาณเพิ่มขึ้น

เพราะมีข้อกฎหมายกำหนดของรถที่ต้องติดระบบ GPS เพื่อควบคุมการเดินรถใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกำหนด ตั้งแต่ปีเดือนตุลาคม 2560 เริ่มใช้จนถึงเดือนสิงหาคม 2562 ออกหนังสือเรียกตัวแล้ว 431 ฉบับ ไปยังผู้ขับขี่รถ เปรียบเทียบปรับแล้ว 204 ราย รอการอบรม 50 ราย และอยู่ระหว่างรอผู้กระทำผิดความผิดมารายงานตัว 227 ราย


ทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่เป็นอีกหนึ่งเป้าหมายของการท่องเที่ยว เพราะสภาพอากาศ ตลอดจนมาตรการชิมช้อปใช้ ช่วงวันหยุด ปิดเทอมจะมีรถเข้ามาจำนวนมาก ขนส่งเชียงใหม่ได้มีการควบคุมโดยเฉพาะรถนำเที่ยวทุกชนิดเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุหมู่ อุบัติเหตุใหญ่ทำให้เสียชีวิตและทรัพย์สิน เน้นย้ำการทำงานที่ต้องควบคุมดูแลโดยเฉพาะรถนำเที่ยว รถโดยสารสารประจำทาง และไม่ประจำทาง รถบรรทุกส่วนบุคคล รถบรรทุกไม่ประจำทาง ผู้ที่ขับขี่รถเร็วเกิดกว่าที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวนั้นเพื่อให้มาตรการการใช้รถใช้ถนนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เกิดความปลอดภัยมากสุด

นิวัตร ธาตุอินทร์ ข่าวเชียงใหม่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

shares