วันพฤหัสบดี, กันยายน 28, 2023
หน้าแรก แท็ก ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ โรจนโสทร

แท็ก: ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ โรจนโสทร

ผู้ว่าฯพะเยาเปิดศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามรอยของ “พ่อ”

0
ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ โรจนโสทรผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานเปิดศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามรอยของ” พ่อ ”พร้อมให้โอวาทแก่เกษตรกรผู้ร่วมงานโดยมีดร.ทัศนีย์ สมธิ เจ้าของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามรอยของพ่อกล่าวรายงานถึงการเปิดศูนย์การเรียนรู้ในครั้งนี้ ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามรอยของ “พ่อ”ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยกิจกรรมในการเปิดศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามรอยของ “พ่อ”ในวันนี้ได้มีการจัดเสวนาให้ความรู้แก่ชาวบ้านโดยมีวิทยากรที่มีความรู้และประสบการณ์ในการดำเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาให้ความรู้แก่เกษตรกรในหัวข้อ “การส่งเสริมและพัฒนาภาคการผลิตและบริการภาคการเกษตร” การท่องเที่ยวกระแสหลัก การท่องเที่ยวโดยชุมชน การท่องเที่ยววิถีเกษตรและการดูแลคนทุกช่วงวัย ในมิติแห่งการเชื่อมโยง บูรณาการทุกภาคส่วนครอบคลุมในทุกมิติของสังคม ทั้งการเกษตร การท่องเที่ยว การบริการผู้ด้อยโอกาสและคนพิการโดยภายในงานมีการจัดนิทรรศการพร้อมแจกต้นกล้าใบกระท่อม น้ำปุ๋ยหมักและเอกสารให้ความรู้ทางการเกษตรให้กับผู้ร่วมงาน ดร.ทัศนีย์ สมธิเจ้าของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามรอยของพ่อกล่าวว่าด้วยเจตนาอันแรงกล้าที่จะนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงรัชกาลที่๙ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร...
33,000แฟนคลับชอบ
3,871ผู้ติดตามติดตาม
- Advertisement -

ข่าวอื่นๆ