วันพุธ, พฤศจิกายน 29, 2023
หน้าแรก แท็ก เปิดตัวแผนกลยุทธ์ก้าวสู่ความเป็นหนึ่งด้วยกันอย่างภาคภูมิใจ

แท็ก: เปิดตัวแผนกลยุทธ์ก้าวสู่ความเป็นหนึ่งด้วยกันอย่างภาคภูมิใจ

คณะพยาบาลศาสตร์ มช. เปิดตัวแผนกลยุทธ์ก้าวสู่ความเป็นหนึ่งด้วยกันอย่างภาคภูมิใจ

0
เป้าหมายหลักของทุกองค์กร คือ การมุ่งขับเคลื่อนการดำเนินงานในทุกด้านเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ปัจจัยหนึ่งของความสำเร็จต้องมีการปรับตัวให้สอดคล้องและก้าวทันโลกที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา หากต้องการให้องค์กรก้าวไปข้างหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ใช่เฉพาะในส่วนของทีมผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ต้องหมายรวมไปถึงความร่วมมือ ร่วมแรงและร่วมใจกันของบุคลากรทุกฝ่ายเพราะถือว่าเป็นกุญแจสำคัญอย่างยิ่งที่ช่วยผลักดันให้องค์กรบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ได้กำหนดไว้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนา "ปลุกพลังใจ สร้างไฟในการทำงาน บ้านสีแสดแห่งความภูมิใจ" วิทยากรรับเชิญได้แก่ นายแพทย์ก้องเกียรติ เกษเพ็ชร์ ประธานคณะผู้บริหารกลุ่ม 3 เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ (คณะกรรมการอำนวยการประจำคณะฯ) คุณเบญจมาภรณ์...
33,000แฟนคลับชอบ
3,912ผู้ติดตามติดตาม
- Advertisement -

ข่าวอื่นๆ