หน้าแรก ข่าวเชียงใหม่ เชียงใหม่ | สำนักงานประกันสังคม ชดเชยเงินรายได้ 50% ในกิจการที่รัฐสั่งให้ปิด

เชียงใหม่ | สำนักงานประกันสังคม ชดเชยเงินรายได้ 50% ในกิจการที่รัฐสั่งให้ปิด

142
0

สำนักงานประกันสังคม ออกมาตรการช่วยเหลือสถานประกอบการและผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ในกิจการที่รัฐสั่งให้ปิด โดยชดเชยเงินรายได้ 50% พร้อมลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคมช่วยเหลือผู้ประกอบการและผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19

นางจริยา กาวิลเครือ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ สำนักงานประกันสังคม จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยในการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์ของจังหวัดเชียงใหม่ว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อสถานประกอบการต่างๆ ที่ถูกสั่งปิดการประกอบกิจการชั่วคราว หรือได้รับความเดือดร้อนอื่นจากคำสั่งของรัฐ นั้น สำนักงานประกันสังคมได้โครงการช่วยเหลือผู้ประกันตน คือ มาตรการชดเชยเงินรายได้ของลูกจ้าง ร้อยละ 50 จากฐานค่าจ้างที่นำส่งสำนักงานประกันสังคม แต่สูงสุดไม่เกิน 7,500 บาทต่อคน สำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา 33 เป็นระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน โดยมีเงื่อนไขจะต้องเป็นลูกจ้างในกิจการที่รัฐสั่งให้ปิด หรือได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในการควบคุมการระบาดโควิด-19 และไม่ได้รับเงินเดือนจากนายจ้าง

นอกจากนี้ ยังมีมาตรการเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการและผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของนายจ้างและผู้ประกันตนตามมาตรา 33 เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2564 ซึ่งลดเงินสมทบทั้งสองฝ่าย เหลือฝ่ายละ 2.5% ต่อเดือนจากเดิมฝ่ายละ 5% หรือไม่เกินเดือนละ 375 บาท ส่วนผู้ประกันตนมาตรา 39 ลดเงินสมทบเหลือเดือนละ 216 บาท และผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ซึ่งเป็นแรงงานนอกระบบและผู้ประกอบอาชีพอิสระ ให้จ่ายเงินสมทบเพียง 60% ของเงินสมทบเดิม

คือ สำหรับทางเลือกที่ 1 จากเดิมจ่ายในอัตรา 70 บาท/เดือน ลดเหลือ 42 บาท/เดือน ทางเลือกที่ 2 จากเดิมจ่ายในอัตรา 100 บาท/เดือน ลดเหลือ 60 บาท/เดือน และทางเลือกที่ 3 จากจากเดิมจ่าย ในอัตรา 300 บาท/เดือน ลดเหลือ 180 บาท/เดือน เป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2564 – มกราคม 2565


ศราวุธ เจิมจันทร์ ..ภาพ/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้ไบโอเทค สวทช. พัฒนาวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 แบบพ่นจมูก
บทความถัดไปเชียงใหม่ | ชาวบ้านขุนแม่รวม รวมใจลงแรงซ่อมถนนสุดโหดกว่า 10 กม.เอง