หน้าแรก ข่าวเชียงใหม่ การท่องเที่ยว ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ชูเส้นทางท่องเที่ยว “แอ่วเหนือ ผ่อเวียง เล่าเรื่องบะเก่า”

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ชูเส้นทางท่องเที่ยว “แอ่วเหนือ ผ่อเวียง เล่าเรื่องบะเก่า”

553
0

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ แถลงสรุปกิจกรรมพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวสายประวัติศาสตร์ล้านนา “แอ่วเหนือ ผ่อเวียง เล่าเรื่องบะเก่า” ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างสรรค์

คลิปวีดีโอข่าว

เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 2566 ที่ หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่ นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานแถลงข่าวกิจกรรม พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวสายประวัติศาสตร์ล้านนา ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างสรรค์ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมี ว่าที่ร้อยเอกสันติพงศ์ บุลยเลิศ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนด้านการท่องเที่ยว เข้าร่วมรับฟังการดำเนินงานในครั้งนี้

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน โดยสำนักงานการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน ลำปางและแม่ฮ่องสอน ได้จัดกิจกรรมพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวสายประวัติศาสตร์ล้านนา“แอ่วเหนือ ผ่อเวียง เล่าเรื่องบะเก่า” โดยมี นายธนกร สมฤทธิ์ บริษัท เกรท มอร์ โซลูชั่น จำกัด (ผู้ดำเนินงาน) เป็นผู้บรรยายกิจกรรม ซึ่งประกอบไปด้วย

  1. ศึกษาสำรวจ รวบรวมข้อมูล ด้านการท่องเที่ยวและความเชื่อมโยงทางประวัติศาสตร์ เพื่อจัดทำเป็นเส้นทางท่องเที่ยวสายประวัติศาสตร์ล้านนนา จำนวน 4 เส้นทาง
  2. จัดทำเส้นทางการท่องเที่ยวสายประวัติศาสตร์ล้านนา จำนวน 4 เส้นทาง (โดยการจัดเส้นทางต้องเชื่อมโยงกันไม่น้อยกว่า 2 จังหวัด ใน 1 เส้นทาง) ประกอบด้วย

เส้นทางที่ 1 ​เส้นทางท่องเที่ยวแหล่งเครื่องปั้นดินเผาล้านนา
เส้นทางที่ 2​ เส้นทางตามรอยผ้าซิ่นตีนจกและผ้าไหมยกดอก เนื่องในวาระชาตกาล 150 ปี ของเจ้าดารารัศมี พระราชชายาฯ
เส้นทางที่ 3​ เส้นทางท่องเที่ยวตามรอยธรรมยาตราบารมีครูบาเจ้าศรีวิชัย
และเส้นทางที่ 4​ เส้นทางท่องเที่ยว ยุคก่อนประวัติศาสตร์

3.จัดประชุมระดมความคิดเห็นด้านการจัดทำเส้นทางท่องเที่ยว จำนวน 4 ครั้ง กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการการท่องเที่ยว นักประวัติศาสตร์ นักโบราณคดี ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ผู้แทนด้านสถาบันการศึกษา มัคคุเทศก์ สื่อมวลชน และผู้สนใจ ครั้งละ 30 ท่าน

4.ดำเนินการจัดกิจกรรม FAM TRIP ประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยวสายประวัติศาสตร์ล้านนา จำนวนไม่น้อยกว่า 4 เส้นทาง โดยมีผู้เข้าร่วมได้แก่ ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยว หน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา สื่อมวลชนในรูปแบบต่างๆ มัคคุเทศก์ ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว เส้นทางละ 30 ท่าน 4 เส้นทาง รวมไม่น้อยกว่า 120 ท่าน

​5. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ทั้งในรูปแบบ online และ offline เส้นทางท่องเที่ยวสายประวัติศาสตร์ล้านนา

ซึ่งกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน)เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของภาคเหนือ รวมถึงมีประวัติศาสตร์ ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมล้านนา ที่มีอัตลักษณ์มีเสน่ห์ที่โดดเด่น เป็นแหล่งเรียนรู้ สามารถนำมาเชื่อมโยงกันในเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของกลุ่มล้านนาได้ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวต่อไปในอนาคต

นที / พัชรินทร์ ข่าวมุมเหนือ/ไทยนิวส์ เชียงใหม่

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้เริ่มแล้ว! งาน “แอดมินหมีพาชิม อร่อยจนขึ้นสวรรค์
บทความถัดไปอร่อยฟิน แบบที่ไม่ต้องบินไปถึงแดนกิมจิ 28-30 ก.ค. นี้ ที่เซ็นเฟสฯ เชียงใหม่