หน้าแรก ข่าวเชียงใหม่ การท่องเที่ยว มรกตอันดามันบุกเหนือ จัดงาน Krabi Get More Season 2 ชูกระบี่มีอะไรมากกว่าที่คิด

มรกตอันดามันบุกเหนือ จัดงาน Krabi Get More Season 2 ชูกระบี่มีอะไรมากกว่าที่คิด

704
0

จังหวัดกระบี่ยกพลขึ้นเหนือ จัดงาน Krabi Get More Season 2 “กระบี่มีอะไรมากกว่าที่คิด” ประจำปี พ.ศ. 2566 ยกกระบี่มาไว้ที่เชียงใหม่ หวังสร้างการรับรู้ด้านการท่องเที่ยวของเมือง”มรกตอันดามัน”ให้กับนักท่องเที่ยวภาคเหนือลงใต้ไปแอ่ว พร้อมชูผลิตภัณฑ์ชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจ และกระจายรายได้ให้กับผู้ประกอบการ

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 16.00 น.ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่ (เชียงใหม่เฟส) อ.เมือง จ.เชียงใหม่ จังหวัดกระบี่มีพิะีเปิดงาน Krabi Get More Season 2 “กระบี่มีอะไรมากกว่าที่คิด” ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมี นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดงานพร้อมทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ของจังหวัดกระบี่ร่วมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวและที่พัก ของจังหวัดกระบี่ พร้อมโปรโมช่นต่างๆให้กับนักท่องเที่ยวชาวเชียงใหม่และชาวต่างประเทศเพื่อชวนไปเที่ยวกระบี่

ซึ่งนายอนุวรรตน์ โหมดพริ้ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ได้กล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดงานว่า จังหวัดกระบี่ มีแหล่งท่องเที่ยวและเทศกาลท่องเที่ยวในพื้นที่แหล่งที่มีความหลากหลาย มีชื่อเสียงในอันดับต้นๆ ของประเทศไทย นอกจากแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลแล้ว ยังมีแหล่งท่องเที่ยว unseen อีกหลายแห่งที่น่าสนใจ และมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปเยี่ยมเยีอนอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดงานเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่ให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวทั่วโลก สร้างการรับรู้ และกระตุ้นความต้องการเดินทางของนักท่องเที่ยวให้กลับมาเยือนจังหวัดกระบี่

ด้านนายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ได้กล่าวว่า “จังหวัดกระบี่เป็นเมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติ มีแหล่งท่องเที่ยวที่ดึงดูดใจและมีชื่อเสียงระดับโลก มีสิ่งอำนวยความสะดวกพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวอย่างครบครัน และมีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวสูงเป็นลำดับต้นของประเทศ โดยได้รับการจัดให้เป็นเมืองท่องเที่ยว มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเยือนราวปีละ 6 ล้านคน ทำรายได้ประมาณปีละ 100,000 ล้านบาท สูงเป็นอันดับที่ 4 ของประเทศ รองจากกรุงเทพมหานคร ภูเก็ตและชลบุรี

เนื่องจากจังหวัดกระบี่เป็นเมืองท่องเที่ยวชายทะเลฝั่งอันดามันที่มีความสวยงามของทรัพยากร ธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลกมีความหลากหลายทางการท่องเที่ยวโดยเฉพาะอย่างยิ่งแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล เช่น เกาะพีพี , เกาะลันตา, เกาะห้อง , เกาะปอดะ, อ่าวไร่เล ,ทะเลแหวก ,หาดอ่าวนาง และคลองม่วง เป็นต้น

อีกทั้งยังมีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ บนบกที่มีความมหัศจรรย์ เช่น คลองสองน้ำ สระมรกต แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เช่น น้ำตกร้อน น้ำพุร้อนเค็ม แหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม เช่น ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน วัดถ้ำเสื่อ แหล่งท่องเที่ยวป่าเขา เช่น เขาพนมเบญจา นอกจากนี้ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่พร้อมรองรับนักท่องเที่ยว ทั้งท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ที่รองรับปริมาณผู้โดยสารได้ถึง 36,000 คนต่อวัน มีสายการบินทั้งในและต่างประเทศและสายการบินตรงจากต่างประเทศมีโรงแรมที่พักกว่า 1,100 แห่ง พร้อมให้บริการนักท่องเที่ยว ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเยือนจังหวัดกระบี่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี

งานจัดขึ้นระหว่าง 19 -20 สิงหาคม 2566 ที่ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่ (เชียงใหม่เฟส) ในงานมีการออกบูธจัดแสดงสินค้าของผู้ประกอบการด้านท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่ พร้อมทั้งมีกิจกรรมต่างๆอีกมากมายให้กับผู้สนใจเข้าชมงาน มีกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจของผู้ประกอบการของจังหวัดกระบี่และจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสร้างการเชื่อมโยง และการบริการที่มีความพร้อมที่จะเชิญชวนนักท่องเที่ยวมายังจังหวัดกระบี่ Onsite และ online ไม่น้อยกว่า 1,000 ราย ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือของหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคีเครือข่าย

โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่น่าสนใจ อาทิ ทั้งผลิตภัณฑ์ชุมชน แฟชั่นจากผลิตภัณฑ์จากผ้าผ้าทอ อาหาร ที่มีเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ที่น่าสนใจ และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ และกระจายรายได้ให้กับชุมชน

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้มช.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ยกระดับเกษตรกรเลี้ยงผึ้งในภูมิภาคฯ พร้อมแข่งขันตลาดโลก
บทความถัดไปจ.ลำพูน เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมเวิลด์ (ลำพูน) ส่วนขยาย