วันศุกร์, กรกฎาคม 19, 2024
หน้าแรก แท็ก ปัญหาขยะ

แท็ก: ปัญหาขยะ

แม่โจ้-มช. ผสานเครือข่าย 12 ชาติ เดินหน้าจัดการ “ของเสีย” อย่างยั่งยืน

0
ผศ.ดร.มุจลินทร์ ผลจันทร์ (ม.แม่โจ้) หัวหน้าทีม MJU SWAP เปิดเผยว่า ปัญหาขยะ เป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของทุกประเทศทั่วโลก ทุกประเทศมีการตื่นตัวและให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหามาอย่างต่อเนื่อง ปัญหาดังกล่าวนับวันยิ่งทวีความรุนแรงตามการขยายตัวของเศรษฐกิจ อัตราการเจริญเติบโตของประชากรและปริมาณการบริโภคสินค้าที่เพิ่มสูงขึ้น แนวทางที่สำคัญในการแก้ไขปัญหาที่ทุกประเทศให้ความสำคัญก็คือการวางนโยบายและการวางแผนการจัดการของเสียอย่างยั่งยืน โดยมองการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง ซึ่งนอกจากจะมุ่งไปที่การใช้เทคโนโลยีในการกำจัดและจัดการของเสียที่เหมาะสมแล้ว ความสำเร็จของการจัดการของเสียยังต้องขึ้นอยู่กับความร่วมมือของชุมชนและตัวบุคคลด้วย ดังนั้นการพัฒนาในเรื่องเทคโนโลยีจะต้องควบคู่ไปกับการพัฒนากำลังคนและเพิ่มองค์ความรู้ให้ชุมชนซึ่งเป็นการวางแผนการจัดการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน เพื่อให้การจัดการของเสียเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืน ปัญหาดังกล่าวจึงเป็นที่มาของโครงการ Sustainable solid waste management and policies (SWAP)...
33,000แฟนคลับชอบ
3,912ผู้ติดตามติดตาม
- Advertisement -

ข่าวอื่นๆ