หน้าแรก ข่าวเชียงใหม่ ผบ.นบ.ยส.35 จัดชุดปฏิบัติการร่วมกับชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน(ชรบ.)เฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในชุมชน

ผบ.นบ.ยส.35 จัดชุดปฏิบัติการร่วมกับชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน(ชรบ.)เฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในชุมชน

67
0

วันที่ 20 ก.พ.67 เวลา 10.00 น. ที่ นบ.ยส.35 จังหวัดเชียงใหม่ พล.ท.นฤทธิ์ ถาวรวงษ์ แม่ทัพน้อยที่ 3 ในฐานะผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด สารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ ชายแดนภาคเหนือ หรือ นบ.ยส.35 เปิดเผยว่า ปัจจุบันปัญหายาเสพติดในพื้นที่แนวชายแดนยังมีการลักลอบนำเข้าอย่างต่อเนื่อง จากสถานการณ์ชายแดนที่ยังไม่สงบ ดังนั้นการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนเพื่อให้ประชาขนมีส่วนร่วมจึงมีความสำคัญโดยเฉพาะการป้องกัน

ซึ่งที่ผ่านมาได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ การปฏิบัติ/การ ฝึกชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน(ชรบ.) ในพื้น 5 อำเภอชายแดนของ จว.เชียงใหม่ อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการจัดชุดปฏิบัติการร่วมกับชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน(ชรบ.)ในการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในชุมชน มุ่งเน้นการสร้างกำลังประชาชนให้เข้มแข็งเพื่อ ให้ชุมชนสามารถดูแลประชาชนในพื้นที่

นอกจากการดูแลประชาชนในชุมชนแล้วชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน(ชรบ.)ยังเป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ตามด่านตรวจ ในชุมชน เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งในการป้องปราม เฝ้าระวัง สร้างความอุ่นใจให้ประชาชนในสัญจรการดำรงชีวิตประจำวัน แบ่งเบา ลดภาระเสริมการปฏิบัติขของจนท.ตำรวจ และจนท.ปกครองในการตรวจจับผู้กระทำผิดกฏหมายในชุมชน เข่นการเสพยาเสพติดแล้วมาขับยานพาหนะ การเสพของมึนเมา การพกพาอาวุธในที่สาธารณะ การลักลอบขายยาเสพติดในชุมชน อีกด้วย

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้พะเยา | เทศบาลตำบลบ้านต๋อมจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดบ้านต๋อมเกมส์
บทความถัดไปกงศุลอินเดียประจำจังหวัดเชียงใหม่ เปิดรูปปั้นท่านมหาตมะ คานธี แห่งที่ 2 ของประเทศไทย