วันอาทิตย์, กรกฎาคม 14, 2024
หน้าแรก แท็ก ไทใหญ่

แท็ก: ไทใหญ่

วิถีชุมชน คนแม่ฮ่องสอน จองพาราสีรุ้ง เอกลักษณ์ของชาวไทใหญ่ทาวน์บ้านผาบ่อง

0
ใกล้เทศกาลออกพรรษาเข้ามา ชาวไทยในจังหวัดแม่ฮ่องสอนหลายหมู่บ้านเริ่มร่วมกันจัดเตรียมตกแต่งจองพาราหรือปราสาทรับเสด็จองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะเสด็จจากสวรรค์ลงมาโปรดยังโลกมนุษย์ในช่วงเทศกาลวันออกพรรษา ตามความเชื่อของชาวไทยใหญ่ถ้าหมู่บ้านใดได้ทำจองพาราที่สวยงามรับเสด็จพระพุทธเจ้าแล้วจะอยู่เย็นเป็นสุข และประกอบอาชีพได้ผลผลิตที่งอกงาม                   ซึ่งที่ชุมชนไทใหญ่บ้านผาบ่อง ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน นายอมร ศรีตระกูล กำนันตำบลผาบ่อง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน นำชาวบ้านร่วมอนุรักษ์ สืบสานงานประเพณีปอยเหลินสิบเอ็ด หรืองานบุญออกพรรษาโดยการทำจองพารา หรือปราสาทรับเสด็จพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นประเพณีที่ชาวไทยใหญ่ ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน สืบต่อกันมาจนตราบเท่าทุกวันนี้  เนื่องจากประเพณี "ปอยเหลินสิบเอ็ด” หรือประเพณีออกพรรษา เป็นประเพณีที่มีความสำคัญต่อชาวไทใหญ่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นอย่างมาก                  นายกระแส นิยมรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการทำจองพารา ได้กล่าวว่า จองพาราของชุมชนไทใหญ่บ้านผาบ่อง มีจุดเด่นที่แตกต่างจากจองพาราที่อื่น ๆ คือ“เป็นจองพาราสีรุ้ง ...ซึ่งสวยงามด้วยความคิดสร้างสรรค์ ที่ควบคู่ไปกับการรักษาไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของชาวไทใหญ่ สำหรับขั้นตอนการทำจองพาราของชุมชนไทใหญ่บ้านผาบ่องนั้น...
33,000แฟนคลับชอบ
3,912ผู้ติดตามติดตาม
- Advertisement -

ข่าวอื่นๆ