หน้าแรก ข่าวเชียงใหม่ การท่องเที่ยว ฉลองวันแห่งความรักด้วยเสียงเพลงสุดไพเราะ “เชียงใหม่เมืองดนตรี 2022” ครั้งที่ 4

ฉลองวันแห่งความรักด้วยเสียงเพลงสุดไพเราะ “เชียงใหม่เมืองดนตรี 2022” ครั้งที่ 4

204
0

ฉลองวันแห่งความรักด้วยเสียงเพลงสุดไพเราะ “เชียงใหม่เมืองดนตรี 2022” ครั้งที่ 4
ส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนด้วยดนตรี

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ลานกิจกรรม @Nimman Hill ชั้น 6 ศูนย์การค้าเมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ เชียงใหม่ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม“เทศกาลเชียงใหม่เมืองดนตรี 2022” การแสดงดนตรีวิถีเชียงใหม่ ครั้งที่ 4

โดยมี นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน นางกัญญ์ชลา สุขิตรกูล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมกิจกรรม

กิจกรรม “เทศกาลเชียงใหม่เมืองดนตรี 2022” การแสดงดนตรีวิถีเชียงใหม่ มีกำหนดการจัดงานทั้งสิ้น 4 ครั้ง ตั้งแต่เดือน ธันวาคม – กุมภาพันธ์ 2565 โดยการจัดครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 4 นำเสนอการแสดงดนตรีที่มีแรงบันดาลใจจาการหลอมรวมความเป็นเมืองเชียงใหม่ กลั่นกรองเป็นเสียงดนตรี ทั้งด้านธรรมชาติ วิถีชุมชน และวิถีวัฒนธรรมสร้างสรรค์

นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองที่มากไปด้วยเสน่ห์ ที่รวมความหลากหลายในทุกด้าน ๆ ทำให้ที่แห่งนี้กลายเป็นหมุดหมายของนักเดินทางและศิลปินทั่วโลกที่ต้องการพักผ่อนร่างกายอยู่กับธรรมชาติ แต่ไม่อยากขาดเสียงดนตรี พากันเดินทางมาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไปพร้อมๆ กับสร้างรสนิยมใหม่ในการฟังดนตรี ดนตรีและการท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์กัน เราสามารถเชื่อมโยงดนตรีกับการท่องเที่ยวเข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวมิติใหม่ขึ้น

นางกัญญ์ชลา สุขิตรกูล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การจัดกิจกรรม“เทศกาลดนตรีเชียงใหม่ 2022” การแสดงดนตรีวิถีเชียงใหม่” นี้ได้จัดขึ้นทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยครั้งนี้เป็นสุดท้าย จะเป็นการจัดรวบรวมของทั้ง 3 ครั้งที่จัดมาแล้วครั้งสุดท้ายนี้จะรวบรวมทั้ง 3 ครั้งมารวมกัน ทั้งดนตรีเชิงธรรมชาติ วิถีชุมชน วัฒนธรรมสร้างสรรค์ มารวมกันใน Main Event ครั้งที่ 4 นี้

โดยวัตถุประสงค์ในการจัดเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ และเข้าใจในอัตลักษณ์ ตำนาน มรดก คุณค่าของวัฒนธรรมอันเป็นทุนทางวัฒนธรรมล้านนา พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ไปในวงกว้าง อีกทั้งเพื่อการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่กับดนตรี เพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้“ร็อคกิงคิดส์” เจาะตลาดคุณแม่ยุคใหม่ ผ่านแคมเปญ “Love Infinity”
บทความถัดไปทีเส็บพร้อมเดินหน้าจัดงาน “World Tea and Coffee Expo 2022”