หน้าแรก ข่าวเชียงใหม่ จัดงาน “90 พรรษา พระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง”

จัดงาน “90 พรรษา พระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง”

173
0

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิโครงการหลวง จัดงาน “90 พรรษา พระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง” ระหว่างวันที่ 1-31 สิงหาคม 2565 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ ภายในงานชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 พร้อมกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายตลอดเดือนสิงหาคม 2565


:
1-31 สิงหาคม 2565 : ชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติพรรณไม้งามในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง อาทิ นิทรรศการพรรณไม้พระนาม นิทรรศการพรรณไม้ทรงโปรด นิทรรศการพรรณไม้พระราชทานนาม นิทรรศการพรรณไม้ทรงอนุรักษ์ นิทรรศการโครงการธนาคารอาหารชุมชนตามพระราชดำริ (Food Bank) กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามหา RC ณ ลานห้องสมุด


:
11-14 สิงหาคม 2565 : ชมนิทรรศการสืบสานการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน กิจกรรมค่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ ตลาดนัดชาวดอยจำหน่ายสินค้าการเกษตรปลอดภัย กาแฟ สินค้าหัตถกรรม โดยเกษตรกรบนพื้นที่สูง ณ อาคารนิทรรศการ 1 และอาคารตลาดนัดชาวดอย โดยวันที่ 12 สิงหาคม 2565 จะมีกิจกรรมปลูกข้าววันแม่พร้อมแจกเมล็ดข้าวพันธุ์พระราชทาน ณ สวนเกษตรทฤษฎีใหม่ และวันที่ 15 สิงหาคม 2565 เรียนรู้กับกิจกรรมการใส่เชื้อเห็ดกับกล้าไม้ และกิจกรรมแปรรูปบุก ณ ลานห้องสมุด


:
22-31 สิงหาคม 2565 : นิทรรศการ “15 ปี การวิจัยและพัฒนากัญชงสู่พืชเศรษฐกิจ” โดย มูลนิธิโครงการหลวง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง และหน่วยงานเครือข่าย นอกจากนี้ยังมีการเผยแพร่ผลงานชนะประกวดการออกแบบผลิตภัณฑ์ชนเผ่าและกัญชง การเดินแฟชั่นโชว์ และมอบรางวัลการออกแบบ ได้แก่ หมวก กระเป๋า รองเท้า และเสื้อผ้าที่ทำจากเส้นใยกัญชง และการระบายสีลวดลายชนเผ่าจากตุ๊กตาภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ณ อาคารนิทรรศการ 1


:
หากหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษาใดมีความประสงค์จะเข้าร่วมชมงานดังกล่าว สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 053-114110-2

** สำหรับวันที่ 11-14 สิงหาคม 2565 พบกับ “ตลาดนัดชาวดอย” มี ผัก ผลไม้ สินค้าการเกษตรปลอดภัย กาแฟ สินค้าหัตถกรรม โดยเกษตรกรบนพื้นที่สูงมาจำหน่ายที่อาคารตลาดนัดชาวดอย (ติดกับลานจอดรถ) ** ไม่ต้องซื้อบัตรเข้าชมสวนจ้า**

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้แม่ฮ่องสอน | นายก อบต.ห้วยผา นำมวลชนกดดันเจ้าหน้าที่ปล่อยตัวแรงงานบัตรสีฟ้า
บทความถัดไป12 สิงหาคม เข้าชมสวนพฤกษศาสตร์ฯ อ.แม่ริม ฟรี