หน้าแรก ข่าวธุรกิจ SUN โชว์เทคโนโลยีนวัตกรรมการเกษตร ในงานวันข้าวโพดหวาน ครั้งที่ 7

SUN โชว์เทคโนโลยีนวัตกรรมการเกษตร ในงานวันข้าวโพดหวาน ครั้งที่ 7

224
0

SUN โชว์เทคโนโลยีนวัตกรรมการเกษตร ในงานวันข้าวโพดหวาน ครั้งที่ 7
ผลักดันสู่แลนด์มาร์กแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแห่งอนาคต

คลิปวีดีโอ

บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) หรือ SUN จัดงานวันข้าวโพดหวาน ครั้งที่ 7 ขนทัพนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตรที่ทันสมัย เพื่อลดต้นทุนเพิ่มรายได้ พร้อมโชว์ไร่ตะวันหวาน (SUN VALLEY) แลนด์มาร์กการเกษตรแห่งใหม่ ต้อนรับเกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจ เปิดประสบการณ์แหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรท่ามกลางธรรมชาติ บนพื้นที่ 1,074 ไร่ โดยมีนายพีระศักดิ์ ธีรบดี นายอำเภอแม่วาง เป็นประธานเปิดพิธี

นายองอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เปิดเผยว่า SUN ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายข้าวโพดหวานแปรรูป ภายใต้ตราสินค้า KC โดยมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ให้สามารถเข้าถึงนวัตกรรมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำการเกษตรได้ดียิ่งขึ้น

บริษัทจึงได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดหวานให้เกษตรกร โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมทำ Contract Farming กว่า 20,000 ครอบครัว ครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ในการทำเกษตรสมัยใหม่ และเปิดโอกาสให้เกษตรกรและผู้ที่สนใจ ได้เข้าถึงองค์ความรู้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูก และเทคโนโลยีนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ และแก้ไขพื้นฐานด้านการเกษตรของประเทศไทย จึงได้จัดงานวันข้าวโพดหวานขึ้นต่อเนื่อง เป็นครั้งที่ 7 บนพื้นที่ไร่ตะวันหวาน (Sun Valley)

ซึ่งเป็นโครงการที่บริษัทได้บูรณาการนวัตกรรม เทคโนโลยี รวมถึงองค์ความรู้ด้านการเกษตรต่าง ๆ และเป็นการแลกเปลี่ยนความร่วมมือกับ นักวิชาการ เครือข่ายภาครัฐ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน เพื่อพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการเกษตร (Agri X) โดยใช้เทคโนโลยีการเกษตรอัจฉริยะ Smart Farming เพิ่มคุณภาพชีวิตเกษตรกร ต่อยอดสู่การพัฒนาให้เป็นแหล่งการท่องเที่ยวเชิงเกษตรแห่งอนาคต

สำหรับงานวันข้าวโพดหวาน ที่จัดขึ้นครั้งนี้ จะเป็นแลนด์มาร์กการเกษตรแห่งใหม่ ซึ่งมีกิจกรรมการเรียนรู้ให้ได้สัมผัสวิถีการเกษตรครบวงจร โดยจัดแสดงและสาธิตการใช้นวัตกรรมการเกษตร อาทิ เครื่องจักรกลเกษตรอัตโนมัติ รถเก็บเกี่ยว โดรนการเกษตร เทคโนโลยี loT Sensor Application ทางการเกษตร และบูธนิทรรศการจากบริษัทชั้นนำมากมาย เพิ่มเติมความพิเศษ ด้วยกิจกรรมการประกวดข้าวโพดหวาน

การแข่งขันทำอาหารจากข้าวโพดหวาน และเปิดพื้นที่เยี่ยมชมโรงเรือน Greenhouse เทคโนโลยีจากเนเธอร์แลนด์ ปลูกมะเขือเทศลูกใหญ่แดงฉ่ำ ด้วยระบบไฮโดรโปนิกส์ที่ใช้พลังงานต่ำ อัจฉริยะที่ควบคุมโดยคอมพิวเตอร์ อีกทั้งยังได้สัมผัสธรรมชาติ เขาวงกตข้าวโพดหวาน อุโมงค์ผัก ชมทุ่งดอกทานตะวันสีสันสดใส ที่ผู้เข้าเยี่ยมชมจะได้รับความรู้และเก็บภาพประทับใจ และร่วมกันพัฒนาขับเคลื่อนภาคการเกษตรของไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน

โดยงานจะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 26-28 มกราคม 2566 เวลา 08.00-17.00 น. ณ ไร่ตะวันหวาน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้นักท่องเที่ยวคึกคัก…งานเทศกาลไชน่าทาวน์เมืองเชียงใหม่ ส่งเสริมการท่องเที่ยว
บทความถัดไปสวนพฤกษศาสตร์ฯ อ.แม่ริม ชวนคู่รัก ทุกวัยมาร่วมบันทึกรักและความทรงจำที่แสนหวาน