หน้าแรก ข่าวเชียงใหม่ เชียงใหม่ยกระดับเทศกาลยี่เป็ง ชูอัตลักษณ์ประเพณีล้านนา นำร่องล้านนาซอฟต์พาวเวอร์

เชียงใหม่ยกระดับเทศกาลยี่เป็ง ชูอัตลักษณ์ประเพณีล้านนา นำร่องล้านนาซอฟต์พาวเวอร์

184
0

จังหวัดเชียงใหม่ประเดิมใช้งานยี่เป็ง วันเพ็ญเดือนสิบสอง สร้างโอกาสการใช้งานเทศกาลเป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่น และกำหนด “ยุทธศาสตร์ 12 เดือน 12 เทศกาล” เพื่อใช้การจัดงานเทศกาลเป็นกลไกการพัฒนาการท่องเที่ยวและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของจังหวัด ในปี 2566 นี้ จังหวัดเชียงใหม่ได้ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) สมาคมการค้าวิศิษฏ์ล้านนาเพื่ออุตสาหกรรมไมซ์และการท่องเที่ยว บริษัท NIANTIC, INC สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมสร้างประสบการณ์ใหม่ในการเที่ยวงานยี่เป็ง เพื่อสร้างความแตกต่างให้นักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลลอยกระทงของไทย

โดยชูจุดขายการย้อนวัฒนธรรมยี่เป็งแห่งล้านนา เล่าเรื่องผ่านกิจกรรมวิถีถิ่นเช่น การจุดผางประทีป ล่องสะเปา จัดทำเส้นทางเดินชมเมืองเชียงใหม่ยามค่ำคืน ตอกย้ำความเป็น เมืองแห่งเทศกาลและอีเวนต์โลก จากสมาคมเทศกาลนานาชาติ (International Festival and Event Association,IFEA) และประกาศความพร้อมตอบนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทย สร้างรายได้สู่ท้องถิ่นอย่างแท้จริง

ทั้งนี้ได้จัดให้มีการแถลงข่าว “งานแสงยี่เป็ง แสงล้านนา” โดยได้รับกียรติจาก นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการแถลงข่าว ณ โรงแรมรติล้านนา ริเวอร์ไซด์ สปา รีสอร์ท เชียงใหม่ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 และยังมีผู้บริหารเข้าร่วมแถลงในครั้งนี้ด้วย อาทิ

•สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (สสปน.) โดย ดร.จุฬา ธาราไชย ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากลยุทธ์องค์กร และผู้ทรงคุณวุฒิงานวิจับ บพช. กล่าวถึง ที่มาและความสำคัฐของการยกระดับงานเทศกาลยี่เป็ง

•สมาคมการค้าวิศิษฏ์ล้านนาเพื่ออุตสาหกรรมไมซ์และการท่องเที่ยว (Visit Lanna) โดย นางละเอียด บุ้งศรีทอง นายกสมาคมการค้าวิศิษฏ์ล้านนาฯ กล่าวถึง บทบาทของภาคีจังหวัดเชียงใหม่ในการขับเคลื่อนงานเทศกาลท้องถิ่นสู่งานระดับโลก การประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนร่วมสัมผัสเทศกาลยี่เป็งที่ไม่เหมือนเดิม

•สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ พันธ์น้อย กล่าวถึง แผนการยกระดับเทศกาลยี่เป็งเชียงใหม่สู่กลไกการพัฒนาการท่องเที่ยว และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Lanna Soft Power)

•บริษท Niantiac, Inc. เจ้าของลิขสิทธิ์เกมส์ Pokemon Go โดย นายธานินทร์ ติรณสวัสดิ์ Country Manager: Thailand กล่าวถึง ศักยภาพในจังหวัดเชียงใหม่ สู่การมีส่วนร่วมของ Pokemon Go

•Aweakening Festival Director โดย นายพงศ์สิริ เหตระกูล กล่าวถึง งาน Aweakening Chiang Mai

สำหรับ “เทศกาลประจำเมือง” จะเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์และคุณค่าของพื้นที่ ประกอบกับจังหวัดเชียงใหม่นับเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงในการใช้งานเทศกาลประจำเมืองเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้เป็นอย่างดีโดยการันตีได้จากรางวัล IFEA World Festival & Event City Award 2022 ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่มี “เทศกาลยี่เป็ง” เป็นเทศกาลที่มีคุณสมบัติตรงตามนิยามเทศกาลประจําเมือง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ของวัฒนธรรมชาวล้านนาที่มีเอกลักษณ์ สืบทอดกันมาอย่างยาวนานจากรุ่นสู่รุ่น เทศกาลยี่เป็งจึงมีศักยภาพในการพัฒนาต่อยอด เพื่อบรรลุเป้าหมายในการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนอย่างยั่งยืน และนําเทศกาลยี่เป็งไปสู่การเป็นเทศกาลระดับนานาชาติ อีกทั้งยังเป็นการต่อยอดโดยใช้องค์ประกอบของวัฒนธรรมล้านนามาสร้างสรรค์กิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งจะเป็นการสื่อถึงการเปิดฤดูกาลการท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการ ช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก มาเยือนจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มมากขึ้น และเป็นการช่วยเผยแพร่ Lanna Soft power ไปสู่สากล ผ่านการเชื่อมโยงกิจกรรมต่างๆ ภายในเทศกาลด้วยเส้นทางการท่องเที่ยวพิเศษ ที่จะส่งเสริมภาพลักษณ์อันดีให้กับพื้นที่ชุมชน พร้อมช่วยส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในเทศกาลผ่านการใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยมีรายละเอียดกิจกรรมเพื่อการต่อยอดเทศกาลยี่เป็งดังต่อไปนี้

•Pokémon GO Yi-Peng นำเสนอ virtual tourism experience ร่วมกับแบรนด์ระดับโลกผ่านเกม Pokémon GO โดยจัดทำเส้นทางพิเศษ Route ของเกม Pokémon GO ในเมืองเชียงใหม่เฉพาะช่วงเทศกาลยี่เป็งเพื่อนำพากลุ่มนักท่องเที่ยวไปสู่สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ร้านอาหารท้องถิ่น และชุมชน

•Yi-Peng Night Tour จัดกิจกรรมเดินชมเทศกาลยี่เป็งเมืองเชียงใหม่ยามค่ำคืน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมล้านนาในช่วงวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2566

•Yi-Peng Product คัดเลือก พัฒนา และนำเสนอสินค้าและบริการพิเศษสำหรับเทศกาลยี่เป็งเชียงใหม่ โดยร่วมมือกับผู้ประกอบการและร้านค้านำเสนอสินค้าและบริการที่สะท้อนวัฒนธรรมล้านนาและเทศกาลยี่เป็ง เช่น เมนูอาหาร งานหัตถกรรม ผลิตภัณฑ์สปา เป็นต้น

•Yi-Peng Communication จัดทำอัตลักษณ์เทศกาลยี่เป็งและร่วมพัฒนาช่องทางการประชาสัมพันธ์กิจกรรม สินค้า และบริการสำหรับเทศกาลยี่เป็งเชียงใหม่ โดยประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์และการพัฒนา Website www.visitlannaassociation.com เพื่อเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์เทศกาลยี่เป็งและเทศกาลอื่น ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลของเทศกาลยี่เป็งไปสู่กลุ่มเป้าหมาย

ทั้งนี้ทุกท่านที่สนใจร่วมกิจกรรมดังกล่าว สามารถเข้าไปดูกิจกรรมต่างๆ ได้ที่ www.visitlannaassociation.com หรือติดตาม content ดีๆ ได้ที่ https://www.facebook.com/Visitlanna

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้สกัดรถขนวนการลักลอบขนยา 3 คัน ยึดยาบ้า 600,000 เม็ดในพื้นที่ อ.วังเหนือ จังหวัดลำปาง
บทความถัดไป‘วิ่งรักษ์โลกโอโซนรักเรา’ รับสมัคร 1,000 คน นัด 18 พ.ย.นี้ ที่ปางช้างแม่แตง