หน้าแรก ข่าวเชียงใหม่ ทม.แม่เหียะรับมอบถุงน้ำใจจากหมู่บ้านใจแก้วเอราวัณ ส่งต่อผู้สูงอายุ

ทม.แม่เหียะรับมอบถุงน้ำใจจากหมู่บ้านใจแก้วเอราวัณ ส่งต่อผู้สูงอายุ

183
0

วันนี้ (1 มีนาคม 2565) นาธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และอสม. ตำบลแม่เหียะ เป็นตัวแทนรับมอบถุงน้ำใจ จากคุณจันทร์ฉาย ใจสันต์ เจ้าของหมู่บ้านจัดสรรใจแก้วเอราวัณ จำนวน 120 ชุด

ซึ่งประกอบด้วยข้าวสาร 140 ถุง และไข่ไก่ จำนวน 120 แผง รวมถึงเงินช่วยเหลือ จำนวน 20 หลังคาเรือน ลงพื้นที่ส่งมอบให้กับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้ และผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ โควิด -19 ทั้ง 10 หมู่บ้าน


นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ กล่าวว่า นับว่าเป็นความโชคดี ที่เทศบาลเมืองแม่เหียะ ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน โดยเฉพาะเจ้าคุณจันทร์ฉาย ใจสันต์ เจ้าของหมู่บ้านจัดสรรใจแก้วเอราวัณ ที่ให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือประชาชนเมืองแม่เหียะมาโดยตลอด

ในครั้งนี้เมื่อเกิดวิกฤต โควิด-19 ประชาชนเดือดร้อนทั้งประเทศจากมาตรการป้องกันและควบคุมเชื้อโควิด 19 ทำให้ประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง อาทิ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และผู้ยากไร้ ได้รับผลกระทบในเขตพื้นที่เมืองแม่เหียะด้วยเช่นกัน จึงได้เข้ามามอบถุงยังชีพดังกล่าว เพื่อให้การช่วยเหลือเบื้องต้น จำนวน 120 ชุด

โดยได้ดำเนินการลงพื้นที่เพื่อแจกจ่ายให้กับ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 20 ชุด และที่เหลือจะส่งมอบต่อผ่านทางผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกสภา ในการจัดสรรให้กับประชาชน ที่ได้รับผลกระทบ ทั้ง 10 หมู่บ้านต่อไป


โอกาสนี้ได้แสดงความห่วงใยพี่น้องประชาชน ต่อสถานการณ์ โควิด-19 ในปัจจุบัน ซึ่งทั่วประเทศมียอดผู้ติดเชื้อยังจำนวนมาก และในส่วนของตำบลแม่เหียะ ก็มีผู้ติดเชื้อจำนวนหนึ่ง ทางเทศบาลดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชน อาทิ การจัดตั้งศูนย์ CI เพื่อรองรับผู้ป่วย การสนับสนุนงบประมาณการจัดส่งอาหาร ให้กับผู้ที่ต้องกักตัว

นอกจากนี้ทางคณะกรรมการควบคุมโรคระดับตำบล ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมอย่างเคร่งครัด พร้อมขอความร่วมมือประชาชน ให้สวมหน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่างทางสังคม เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้วัยเก๋ารู้เท่าทันสื่อ เสริมสร้างความแกร่งผู้สูงอายุ ไม่ตกเป็นเหยื่อโฆษณาเกินจริง
บทความถัดไปประเพณีฟ้อนและเลี้ยงผีมด ผีเม็งบูชาเจ้าปู่ สืบทอดประเพณีโบราณล้านา | พะเยา