หน้าแรก ข่าวเชียงใหม่ เชียงใหม่ | ประกาศผลการคัดเลือกสื่อสร้างสรรค์ของ มจร วิทยาเขตเชียงใหม่

เชียงใหม่ | ประกาศผลการคัดเลือกสื่อสร้างสรรค์ของ มจร วิทยาเขตเชียงใหม่

255
0

ประกาศผลการคัดเลือกสื่อสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ โครงการ Smart Gen Smart Media
วันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมศรีปริยัตยานุรักษ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

คณะกรรมการ ได้แก่
1.นายนพนิวัตร์ ไกรฤกษ์ ประธานชมรมสื่อออนไลน์เชียงใหม่ : ประธานคณะกรรมการ
2.นายธนชัย เทศะแพทย์ ผู้จัดการโครงการหนังสือพิมพ์เพื่อการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชน (Child’s Thainews)/ หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ : กรรมการ

  1. นางสาวสุธิดา แซ่เตี๋ยว ผู้จัดการเชียงใหม่นิวส์ออนไลน์ : กรรมการ

สื่อสร้างสรรค์เข้ารอบสุดท้าย 3 ผลงาน คือ
ผลงานที่ 1 ชื่อผลงาน : Check Sure Share
จัดทำโดย
1.นายสมเหน่ ลุงสวย สาขาภาษาอังกฤษ คณะมนุษย์ศาสตร์
2.นางสาวดอกบัว กลิ่นพนา สาขาภาษาอังกฤษ คณะมนุษย์ศาสตร์
3.Mr.Harka Magar สาขาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์
4.นางสาวธณมลพรรณ เขื่อนปัญญา สาขาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์

ผลงานที่ 2 ชื่อผลงาน : ฟ้าทะลายโจรป้องกันโควิด(จริงหรือ)
จัดทำโดย
1.นายอัครเดช ลือชัย สาขาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์
2.นางสาวปิยธิดา ถาชื่น สาขาสังคมศึกษาศาสตร์ คณะครุศาสตร์
3.นายเดชกฤษ ธนูทอง สาขารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์

ผลงานที่ 3 ชื่อผลงาน : เช็คก่อนแชร์ ไม่เผยแพร่ข่าวปลอม
จัดทำโดย
1.นายพันธการ แก้วมณี สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
2.นายธนานนท์ สมอเนื้อ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์.

ส่วนผลงานชนะเลิศการผลิตสื่อสร้างสรรค์ ของมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ คือ
ผลงาน : คิดสักนิด ชีวิตจะดีขึ้น
จัดทำโดย
1.นายมหาสมุทร แรกข้าว สาขาการจัดการธุรกิจการบิน คณะบริหารธุรกิจ
2.นายฐิติกร ปุ๊ดหน้อย สาขานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้เชียงใหม่ | เปิดโรงพยาบาลสนามเชียงใหม่อีกครั้ง ประเดิมวันแรกเกือบ 30 ราย
บทความถัดไปพิษณุโลก |ป.ป.ช. ภาค 6 ตรวจสอบ โครงการ เจอรถบรรทุกติดสติกเกอร์ กองทัพบก