หน้าแรก ข่าวการศึกษา มมร.ส่วนกลาง เปิดสมัครพระภิกษุและสามเณร เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษา

มมร.ส่วนกลาง เปิดสมัครพระภิกษุและสามเณร เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษา

324
0

 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย(มมร.ส่วนกลาง) ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล  จ.นครปฐม เปิดสมัครพระภิกษุและสามเณร เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษา สมเด็จพระสังฆราชเจ้า (วาสมหาเถร) ในพระสังฆราชูปภัมถ์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565

คณะที่เปิดรับสมัคร

     1. คณะศาสนาและปรัชญา สาชาวิชาพระพุทธศาสนาและปรัชญา จำนวน 25 รูป

     2. คณะมนุษยศาสตร์ สาชาภาษาบาลีสันสกฤตและพระไตรปิฏกศึกษา จำนวน 25 รูป

ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี 400000บาท/ตลอดหลักสูตร

100000 บาท/ปีการศึกษา จนสำเร็จการศึกษา (4ปี)

รับสมัครบัดนี้ – วันที่ 20 เมษายน 2565

ติดต่อสอบถามได้ที่

กองกิจการนักศึกษา โทร. 02 444 6000 ต่อ 1104-1108

พระครูวิบูลสรกิจ โทร. 087-220 7081

พระมหาสุบิน  ปญฺญาวโร โทร. 065 475 5426

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้วัยเก๋ารู้เท่าทันสื่อ ต้านยาสุขภาพอันตราย..สสจ.เตือนภัย ลักลอบใส่สารสเตียรอยด์
บทความถัดไปลูกเด้งละอ่อน ยิมสามบาทเชียงใหม่ คว้ารางวัลการแข่งขันเทเบิลเทนนิสระดับประเทศ