หน้าแรก ข่าวเชียงใหม่ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จัดพิธีทำบุญครบรอบ 30 ปี แห่งการสถาปนา

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จัดพิธีทำบุญครบรอบ 30 ปี แห่งการสถาปนา

120
0

วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เป็นวันครบรอบ 30 ปี แห่งการสถาปนาองค์การสวนพฤกษศาสตร์ นายพรชัย หาญยืนยงสกุล กรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ รักษาการผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรองค์การสวนพฤกษศาสตร์

ประกอบพิธีไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ และศาลปู่ย่า สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จากนั้นร่วมพิธีทำบุญทางศาสนา โดยนิมนต์พระสงฆ์จำนวน 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล ภายหลังจากเสร็จสิ้นพิธีทางศาสนา

ผอ.อ.ส.พ. พร้อมด้วยบุคลากร อ.ส.พ. ร่วมประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส ณ อาคารศูนย์สารนิเทศ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้เชียงใหม่ | เมืองแม่เหียะ ได้รับการรับรองเป็นเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ จาก DEPA
บทความถัดไปแม่ฮ่องสอน | กองทัพเมียนมาโจมตีชาวคะยาอย่างต่อเนื่อง ผู้คนหนีจากเมืองนับแสนคน