หน้าแรก ข่าวเชียงใหม่ เชียงใหม่ | เมืองแม่เหียะ ได้รับการรับรองเป็นเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ จาก DEPA

เชียงใหม่ | เมืองแม่เหียะ ได้รับการรับรองเป็นเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ จาก DEPA

408
0

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.) หรือ DEPA ประกาศรับรองเมืองแม่เหียะ เป็นเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ (Maehia Municipality to Smartcity) เพื่อยกระดับสู่การเป็นพื้นที่เมืองอัจฉริยะ และพิจารณารับรองประกาศเป็นพื้นที่พัฒนาเมืองอัจฉริยะต่อไป


โดยเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ เข้ารับมอบใบประกาศเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ Mae hia Smart City เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ ในงาน “HACKa THAILAND” จากนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ HACKa THAILAND Venue@TURE DIGITAL PARK กรุงเทพมหานคร

โดยเป็น 1 ใน 12 เมืองที่ได้รับใบประกาศเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะในครั้งนี้ โดยภายในงานมีการเปิดตัวกิจกรรมโครงการ depa Smart Living Solutions โดยดีป้า เพื่อสร้างความตระหนักและส่งเสริมการพัฒนาแผนธุรกิจและบริการเมืองอัจฉริยะ โดยความร่วมมือของภาครัฐและเอกชน หรือ Public-private Partnership:PPP


นายธนวัฒน์ ยอดใจ เปิดเผยว่า เขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะถือเป็นพื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อประโยชน์ต่อภาคเศรษฐกิจและสังคม อีกทั้งเป็นแนวทางในการพัฒนาเมืองและเตรียมความพร้อมสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะที่มุ่งเน้นให้เกิดการยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน โดยเทศบาลเมืองแม่เหียะ ได้ยื่นข้อเสนอโครงการ “เมืองแม่เหียะสู่เมืองอัจฉริยะ (Maehia Municipality to Smartcity) ในพื้นที่ตำบลแม่เหียะ” เพื่อขอรับพิจารณาเป็นเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ นั้น

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ ดิจิทัล (สศด.) ในฐานะหน่วยงานที่ดูแลสำนักงานเมืองอัจฉริยะประเทศไทย ซึ่งเทศบาลเมืองแม่เหียะได้รับการรับรองเป็นเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะเพื่อยกระดับสู่การเป็นพื้นที่เมืองอัจฉริยะ โดย สศด. จะให้คำปรึกษาในการปรับปรุงข้อเสนอโครงการและสนับสนุนด้านต่างๆ เพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาความพร้อม และพิจารณารับรองเพื่อประกาศเป็นพื้นที่พัฒนาเมืองอัจฉริยะในลำดับต่อไป

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ติดลำดับที่ 151-170 ของโลกใน QS Rankings 2022
บทความถัดไปองค์การสวนพฤกษศาสตร์ จัดพิธีทำบุญครบรอบ 30 ปี แห่งการสถาปนา