หน้าแรก ข่าวเชียงใหม่ โครงการพัฒนาศักยภาพการทำงานร่วมกันระหว่างอัยการและตำรวจ

โครงการพัฒนาศักยภาพการทำงานร่วมกันระหว่างอัยการและตำรวจ

225
0

โครงการพัฒนาศักยภาพการทำงานร่วมกันระหว่างอัยการและตำรวจ ครั้งที่ 2


วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2564 เวลา 9.00- 12.00 น. ณ ห้องประชุม ที่ว่าการอำเภอฮอด อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ นายพลภัทร สีแดง อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด ปฏิบัติราชการในหน้าที่ ผู้กลั่นกรองงาน เปิดเผยว่า นายนพวรรธน์ จารุพูนผล อัยการจังหวัดฮอด ให้เกียรติเป็นประธานในการจัดเสวนา ครั้งที่ 2 ซึ่งครั้งแรกจัดขึ้นเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ.2564

สืบเนื่องจาก การจัดเสวนาครั้งนี้ของสำนักงานอัยการจังหวัดฮอด มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมปัญหาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างพนักงานสอบสวนกับสำนักงานอัยการจังหวัดฮอด เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา สาเหตุที่ต้องมีการจัดเสวนาขึ้นอีก

เนื่องจากพบว่ายังมีเหตุขัดข้องในการประสานความร่วมมือระหว่างพนักงานสอบสวน โดยเฉพาะปัญหาข้อขัดข้องในการดำเนินคดีตามประมวลกฎหมายยาเสพติด ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างเสริมประสิทธิภาพในการประสานความร่วมมือระหว่างพนักงานสอบสวนและสำนักงานอัยการจังหวัดฮอดให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน อันจะเป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

โดยมีผู้เข้าร่วมเสวนา จำนวน 39 คน ซึ่งประกอบด้วยพนักงานอัยการและบุคลากรทั้งในส่วนของสำนักงานอัยการจังหวัดฮอด และสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฮอด จำนวน 15 คน และพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรฮอด สถานีตำรวจภูธรจอมทอง สถานีตำรวจภูธรแม่แจ่ม สถานีตำรวจภูธร ดอยเต่า สถานีตำรวจภูธรอมก๋อย สถานีตำรวจภูธรแม่กา สถานีตำรวจภูธรแม่ตื่น และตำรวจภูธรบ่อหลวง จำนวน 24 คน

นายพลภัทร สีแดง กล่าวสรุป ว่า ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการนี้ ช่วยให้การประสานความร่วมมือระหว่างพนักงานอัยการและเจ้าหน้าที่ตำรวจ (พนักงานสอบสวน) จะสร้างความเชื่อมั่น และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ในพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งเป็นขั้นตอนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ทั้งนี้อาจมีการจัดขึ้นอีก หากพบว่า การประเมินผล เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น สำหรับประชาชน ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายเชิงรุก นั่นเอง

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้คณะวิทยาศาสตร์ มช.เปิดการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 18
บทความถัดไป9 มิ.ย. ปลดล็อกกัญชา สสจ.พร้อมช่วยเหลือประชาชนลงทะเบียนผ่านแอพฯ