หน้าแรก ข่าวเชียงใหม่ นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมต้นแบบท้องถิ่นดิจิทัลเทศบาลเมืองแม่เหียะ

นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมต้นแบบท้องถิ่นดิจิทัลเทศบาลเมืองแม่เหียะ

192
0

นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมการดำเนินงาน ของเทศบาลเมืองแม่เหียะ ต้นแบบท้องถิ่นดิจิทัล ขับเคลื่อนสู่เมืองอัจฉริยะ Maehia Smart City

ช่วงบ่ายวันนี้ (29 มิ.ย. 65) พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมการบริการภาครัฐแนวใหม่ สู่ต้นแบบท้องถิ่นดิจิทัล ขับเคลื่อนสู่เมืองอัจฉริยะ Maehia Smart City ที่เทศบาลเมืองแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

โดยมี นายกิตติ สัจจาวัฒนา ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศบาลเมืองแม่เหียะ เจ้าหน้าที่ พร้อมทั้ง ประชาชนที่มาจากพื้นที่เทศบาลเมืองแม่เหียะและต่างอำเภอๆ มาให้การต้อนรับ

จากนั้น นายกรัฐมนตรี ได้เยี่ยมชมศูนย์ข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ GIS Data Center ระบบฐานข้อมูล ที่ใช้ในการ พัฒนาเมืองในมิติต่าง ๆ โดยการเก็บข้อมูล ผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษี LTax 3000 จัดเก็บภาพถ่ายทางอากาศ นำมาวิเคราะห์ข้อมูล วัดพื้นที่ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อทำการวางระบบจัดเก็บภาษี และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น การก่อสร้างถนน ท่อ รางระบายน้ำ แผนที่ 3D Model แบบจำลองสามมิติเครื่องมือในการสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน ทำให้ประชาชนในพื้นที่มองเห็นและเข้าใจถึงบริบทพื้นที่ที่ตนอยู่อาศัย

และศูนย์บริการเป็นเลิศ Excellent Service Center ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม One Stop Service ประชาชนในพื้นที่ สามารถร้องเรียน ร้องทุกข์ ผ่านสมาร์ทโฟน ได้ 24 ชั่วโมง ผ่านระบบ line official Maehia@ ทม.แม่เหียะ / website เทศบาลเมืองแม่เหียะ / application เทศบาลเมืองแม่เหียะ นอกจากนี้ยังมี การยื่นคำร้อง การขออนุมัติขออนุญาตก่อสร้าง สามารถลดระยะเวลาการอนุมัติจาก จาก 45 วัน ให้เหลือเพียง 1-2 ชั่วโมง

นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาระบบการจัดการงานสารบรรณภายในหน่วยงาน โดย พัฒนาแพลตฟอร์ม E-Office สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มีการเกษียณหนังสือราชการออนไลน์ เพื่อให้มีความสะดวกต่อการใช้งาน เพิ่มความคล่องตัวในการบริหารงานราชการ ลดการใช้กระดาษ และลดขั้นตอนการทำงาน ในการบริการ ประชาชน

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้SUN ชูแนวคิด BCG นำพันธมิตรโชว์นวัตกรรมการเกษตรในงาน FTI Expo 2022
บทความถัดไปสวนสัตว์เชียงใหม่ จัดกิจกรรมสวนสัตว์สู่สถานศึกษา (Zoo Outreach Program)