หน้าแรก ข่าวจังหวัดพะเยา เทคนิคการแพทย์ ม.พะเยา บริการตรวจหาแอนติบอดีภูมิคุ้มกันต่อโรค COVID-19

เทคนิคการแพทย์ ม.พะเยา บริการตรวจหาแอนติบอดีภูมิคุ้มกันต่อโรค COVID-19

129
0

คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมโครงการ “การตรวจหาแอนติบอดีภูมิคุ้มกันต่อโรค COVID-19” ให้กับบุคลากร นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา และบุคลากรทั่วไป จำนวน 150 ราย ที่ได้มีการลงทะเบียนไว้ ทั้งนี้ เพื่อให้บุคคลที่เข้าร่วมโครงการได้ทราบถึงการมีหรือไม่มีแอนติบอดีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อ SAR-CoV2 ในโรค COVID-19 ภายหลังการติดเชื้อหรือการได้รับวัคซีน เมื่อวันพุธที่ 21 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา

โดยครั้งนี้ ได้ทำการเจาะเลือดปลายนิ้วเพื่อตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อ SAR-CoV2 ด้วยชุดตรวจอย่างง่าย Rapid strip test ร่วมกับกิจกรรมการให้ความรู้ในการเก็บตัวอย่าง Nasopharyngeal swab หรือ Nasal swab สำหรับการตรวจหาแอนติเจนของเชื้อ SAR-CoV2 ในโรค COVID-19 ด้วยชุดตรวจอย่างง่าย Rapid strip test ได้อย่างถูกต้อง และการแปลผลการตรวจพบ/ไม่พบแอนติบอดี ที่บ่งชี้ภูมิคุ้มกันต่อเชื้อ SAR-CoV2 ร่วมกับประวัติการติดเชื้อหรือการได้รับวัคซีนในแต่ละบุคคล

ซึ่งในการดำเนินโครงการดังกล่าว นิสิตเทคนิคการแพทย์ชั้นปีที่ 4 เป็นผู้ดำเนินการในทุกขั้นตอนภายใต้การให้คำแนะนำของคณาจารย์และนักวิทยาศาสตร์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ทุกท่าน ทั้งนี้เพื่อเป็นการฝึกทักษะและประสบการณ์ในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ในสถานการณ์จริงให้กับนิสิต และปลูกฝังให้นิสิตมีจิตสาธารณะ เข้าใจบทบาทหน้าที่ในวิชาชีพมากยิ่งขึ้น รวมถึงยังเป็นการให้บริการวิชาการแก่สังคมของบุคลากรสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์อีกด้วย

อนันต์ ข่าวพะเยา

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้กองกำลังผาเมืองรวบกำนัน ขนแก๊งคอลเซ็นเตอร์ เข้าเมือง
บทความถัดไปสวนสัตว์เชียงใหม่จัดกิจกรรมฉลองวันเกิด “หลินฮุ่ย” ทูตสันถวไมตรีหมีแพนด้า