หน้าแรก ข่าวเชียงใหม่ การท่องเที่ยว เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เสริมสร้างเครือข่ายพันธมิตร พร้อมแนะนำกิจกรรมใหม่ในปี 2566

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เสริมสร้างเครือข่ายพันธมิตร พร้อมแนะนำกิจกรรมใหม่ในปี 2566

138
0

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565 สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี โดยสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เสริมสร้างเครือข่ายพันธมิตร เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรและสื่อมวลชน ที่สนับสนุนและเป็นกระบอกเสียงสำคัญในการเผยแพร่ข่าวสารขององค์กรให้เป็นที่รับรู้ในวงกว้าง ตลอดจนกล่าวถึงผลงานต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมา และแผนงานที่จะทำในปีต่อไป โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวฐิติรัตน์ ต๊ะวันวงค์ ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร เป็นประธาน และคณะผู้บริหาร เข้าร่วมด้วย ณ อาคารวารีกุญชร เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

นางสาวฐิติรัตน์ ต๊ะวันวงค์ ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร กล่าวถึงผลงานในปีที่ผ่านมาว่า นอกจากเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ที่เป็น Nature Theme Park ที่มีสัตว์ป่าหายากหลากหลายสายพันธุ์ รวมถึงบางสายพันธุ์ก็มีที่นี่แห่งเดียวเท่านั้นแล้ว ในปี 2565 นี้ เรามีการเตรียมพัฒนาแผนการท่องเที่ยวให้มีกิจกรรมที่น่าสนใจ เป็นการเตรียมความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

โดยเพิ่มกิจกรรมให้เป็นแลนมาร์คใหม่ และที่นำร่องอยู่ในตอนนี้จะเป็นโครงการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ภายใต้ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในกิจกรรม “การปั่นจักรยานชมวิว เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี” เป็นกิจกรรมปั่นจักรยานในเส้นทางโซนส่วนแสดงสัตว์ savanna safari ตื่นตาตื่นใจชมทิวทัศน์ธรรมชาติ พบกับสัตว์ในทุ่งหญ้า Savanna Safari อาทิ แรด กวาง ม้าลาย ยีราฟ จิงโจ้แดง และฮิปโปโปเตมัส ระยะทางประมาณ 2.4 กิโลเมตร และกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นในเร็วๆ นี้ ก็คือ น้ำพุดนตรีที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และสูงที่สุดในเอเชีย โดยมีความสูงถึง 30 เมตร มีการแสดง แสง สี เสียง ที่น่าตื่นตาตื่นใจ รวมทั้งจัดทำระบบให้มีความทันสมัยกับเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น


และกิจกรรมที่จะเกิดขึ้น ในปี 2566 คือ โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโลกเสมือนจริง หรือ VR เป็นการรวมกันของโลกแห่งความจริงและโลกเสมือนเข้าด้วยกัน เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมและการแสดงภาพใหม่ โดยที่วัตถุทางกายภาพและดิจิทัลอยู่ร่วมกัน และโต้ตอบกันแบบ Real Time เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในกิจกรรมใหม่, กิจกรรม Cowboy Show เป็นการแสดงเชิงให้ความรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตของคาวบอย เช่น ศิลปะการบังกับม้า และการใช้แส้, กิจกรรม Rapter Flying แหล่งเรียนรู้ศึกษาและการแสดงของนกนักล่าสายพันธุ์ต่างๆ โดยเน้นพฤติกรรมตามธรรมชาติ และความสามารถที่โดดเด่นของแต่ละสายพันธุ์ เป็นการแสดงสดที่นักท่องเที่ยวสามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมได้อย่างใกล้ชิด


เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก ซึ่งก็เป็นไปได้ว่าในปีที่ผ่านมาเราได้รับผลกระทบเนื่องมาจากแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 และการปิดประเทศอย่างแน่นอน โดยเฉพาะกลุ่มของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่หายไป เพราะรายได้ส่วนใหญ่มาจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ แต่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเราก็ยังคงเปิดให้บริการตามปกติ โดยเน้นย้ำมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 อย่างเคร่งครัดและต่อเนื่องมาโดยตลอด แต่ปัจจุบันประเทศได้เปิดแล้ว เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีมีเป้าหมายในการพัฒนาการให้บริการให้เป็นไปด้วยความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวอย่างสูงสุด

โดยมีมาตรการรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เข้ามาเยี่ยมชมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ตามมาตรฐานของ SHA Plus ที่ได้รับการรับรองจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และได้รับการรับรองมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวเพื่อนันทนาการระดับดีเยี่ยม ประจำปี 2564 จากกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งเป็นการเพิ่มความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวที่จะมาท่องเที่ยวในพื้นที่ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีอีกด้วย

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้SUN ขยายลงทุนติดตั้ง “Solar Rooftop” ลดต้นทุนค่าไฟ พร้อมเดินหน้าเข้าสู่ Net Zero
บทความถัดไปส่งเสริมอาชีพเด็กๆ ไม่อายทำกิน ทำปุ๋ยมูลไส้เดือนขาย สร้างรายได้เดือนละ 3-4 พันบาทต่อเดือน