หน้าแรก ข่าวเชียงใหม่ AEG โชว์ศักยภาพนักเรียน ค้นคว้าตามหาดาวจรัสแสง สานต่ออนาคต

AEG โชว์ศักยภาพนักเรียน ค้นคว้าตามหาดาวจรัสแสง สานต่ออนาคต

446
0

คลิปวีดีโอ

วันนี้(15 พ.ย. 2565) เวลา 16.00 น. ณ เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และ นางอัญชลี กัลมาพิจิตร ภรรยารองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เป็นประธานในการเปิดงาน AEG’s SUPER STARS โดยมี อาจารย์อัมพร กมลโกมุท ผู้ก่อตั้งโรงเรียน และประธานกรรมการ Ambassador Education Group (AEG) รวมถึงคณะผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง ร่วมให้การต้อนรับ

สถาบัน AEG ซึ่งมีโรงเรียนในเครือทั้งหมด 7 โรงเรียนประกอบด้วย ABS , ABA, ACIS, UCIS, BCISและ CEC ทั้ง 2 สาขา ได้จัดกิจกรรมการประกวด AEG’s SUPER STARS ประจำปีการศึกษา 2565 ขึ้นเพื่อค้นคว้าตามหาดาวจรัสแสง แห่งความสามารถด้านการร้อง เล่น เต้น พูด กีฬา ฯลฯ ในทุกความสามารถของนักเรียน เพื่อส่งเสริมพัฒนาความสามารถของนักเรียนให้มีศักยภาพสูงสุด ต่อไปในอนาคต

ซึ่งการแสดงความสามารถของนักเรียนในวันนี้ ได้แก่ 1. การร้องเพลง เล่นเปียโน น้องพาย น้องโบอิ้ง 2. การร้องเพลง โดยน้องกุ๊บกิ๊บ 3.การแสดง Super Girl 4.การแสดงยอยศพระลอ 5.การแสดง Resonance หลังจากนั้นได้มีพิธีเปิดงาน AEG’s SUPER STARS

อาจารย์อัมพร กมลโกมุท ผู้ก่อตั้งโรงเรียน และประธานกรรมการ Ambassador Education Group (AEG) ได้กล่าวว่า “คณะกรรมการจัดงานจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะส่งเสริม

เด็กดี เด็กเก่ง ของทุกโรงเรียนในเครือ Ambassador Education Group (AEG) ซึ่งได้แก่ โรงเรียน ABS : Ambassador Bilingual School , ABA: Ambassador Bilingual Academy เป็นโรงเรียนสอนในระบบสองภาษา ส่วน ACIS , UCIS, BCIS จัดการเรียนการสอนแบบโรงเรียนนานาชาติ และCEC ทั้ง 2 สาขา เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษ กวดวิชา และคอมพิวเตอร์

ในทุกโรงเรียนในเครือ AEG เน้นหลักในการสอนให้นักเรียนเป็นเด็กเก่ง เด็กดี มีอัตลักษณ์ ที่สง่างาม มีคุณลักษณะเฉพาะตัว สามารถสะท้อนการเป็นผลรวมของลักษณะเฉพาะของนักเรียนทุกคนทุกโรงเรียนอย่างมีคุณภาพ ซึ่งทำให้นักเรียนของเรา เป็นที่รู้จักและมีเอกลักษณ์ ที่ดี พร้อมทั้งเน้นให้นักเรียน คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น มีความคิด ความรู้ คู่คุณธรรม มีความรัก มีความสามัคคี ในหมู่คณะ สามารถที่จะอยู่ร่วมกับสังคมโลก และร่วมพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป”

ส่วนนายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวว่า “จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันนี้ สถาบันการศึกษา จำเป็นที่ต้องมีการพัฒนาในทุกด้าน ให้นักเรียนได้เป็น คนเก่ง คนดี กล้าคิด กล้าทำ กล้านำ กล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ มีคุณประโยชน์ ต่อสังคม ประเทศชาติ

โรงเรียนในเครือ AEG Group ประกอบไปด้วยโรงเรียน 7 โรงเรียน ซึ่งมีทั้งระบบสองภาษา และระบบนานาชาติ จะเห็นได้ว่า คณะผู้บริหารมีศักยภาพ มีการคิดแบบ มองกว้าง มองไกล ในการพัฒนาโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ ให้ก้าวไกลสู่สากลโลก การศึกษาเป็นสิ่งจำเป็น ในการพัฒนาสังคม และประเทศชาติ จังหวัดเชียงใหม่ของเราเป็นจังหวัดที่มีการพัฒนา อย่างไม่หยุดยั้งในทุก ๆ ด้าน

และ AEG ได้พัฒนาและนำการจัดการศึกษาที่หลากหลาย เข้ามาสู่จังหวัดเชียงใหม่ ถือว่าเป็นการส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษาอย่างแท้จริง เปิดโอกาสให้นักเรียน ในทุกประเทศได้เข้ามา

ศึกษาหาความรู้ ในทุกโรงเรียนในเครือ AEG พร้อมที่จะร่วมพัฒนาเยาวชนของชาติ และอารยะประเทศ ให้ก้าวไกลสู่สากลต่อไปได้อย่างงดงาม อีกทั้งยังเป็นการผลักดันให้วงการศึกษา ด้านการจัดการเรียนการสอน การอยู่ร่วมกัน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม ร่วมกันอีกด้วย ทำให้นักเรียน มีความคิด กล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ ในอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของตนเอง ได้เป็นอย่างดี”

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้SUN ต้อนรับ รมว.คลัง ร่วมขับเคลื่อนโมเดล BCG สู่เป้าหมาย Net Zero Emission
บทความถัดไปโออาร์ ตอกย้ำวิสัยทัศน์ “เติมเต็มโอกาส เพื่อทุกการเติบโตร่วมกัน”