หน้าแรก ข่าวทั่วไป นายแบบ-นางแบบกิตติมศักดิ์นำเสนอผลงานสร้างสรรค์กลุ่มวิสาหกิจชุมชน

นายแบบ-นางแบบกิตติมศักดิ์นำเสนอผลงานสร้างสรรค์กลุ่มวิสาหกิจชุมชน

294
0

นายแบบ-นางแบบกิตติมศักดิ์พร้อมใจนำเสนอผลงานสร้างสรรค์กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผ้าใยกัญชงจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บงกช สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ในฐานะหัวหน้าทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ พร้อมด้วย ผศ.สุชาดา เมฆพัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ และ อาจารย์นีรนาท ตาจุมปา คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ นำภาพถ่ายชุดเสื้อผ้าที่เป็นผลงานถักทอจากเส้นใยกัญชง หลากหลายรูปแบบ ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 3 กลุ่ม ได้แก่


1.กลุ่มวิสาหกิจชุมชนดาวม่าง งานผ้าใยกัญชง24 หมู่ 10 ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โทร 081 1621722 นำโดย…นางธัญพร ถนอมวรกุล ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนดาวม่า งานผ้าใยกัญชง

2.กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ผ้าและโครเชต์บ้านห้วยทราย 104/1 หมู่ 3 บ้านห้วยทรายใต้ ต.ห้วยทราย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โทร 081 9515977 นำโดย นางสมศรี ทองคำ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ผ้าและโครเชต์บ้านห้วยทราย

3.กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรใยกัญชงทรายทอง 46/1 หมู่ที่ 3 บ้านห้วยทรายใต้ ต.ห้วยทราย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โทร 0812894744 นำโดย…นางนวลศรี พร้อมใจ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรใยกัญชงทรายทอง

ผศ.บงกช เปิดเผยว่า งานวิจัยเชิงบูรณาการร่วมกันระหว่างศาสตร์ต่างๆ และสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ของ 3 สถาบัน คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ / มหาวิทยาลัยแม่โจ้ /มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก เครือข่ายวิจัยภูมิภาค สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564 ทางทีมวิจัยจากนอร์ท-เชียงใหม่ ดำเนินการระยะที่ 2 เรื่อง Creative Design โดยเก็บข้อมูลความคิดเห็นทั้งจากผู้แสดงแบบ และกลุ่มตัวอย่างจากเครือข่ายนักวิจัยภาคเหนือ ตลอดจนผ่านการวิพากษ์ จากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบ 3 ท่าน เรียบร้อยแล้ว จึงขอนำภาพถ่ายแบบ ไปส่งมอบให้แด่ นายแบบ-นางแบบกิตติมศักดิ์ ทั้ง 7 ท่าน คือ

  1. นายแสงทอง อนันตภักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่
  2. นางเหมือนใจ วงศ์ใหญ่ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ NBT-North
  3. นางนันทนา อินหลี ศรีสุข หัวหน้าฝ่ายรายการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ NBT-North
  4. นายเจริญ สีวาโย พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่
  5. นายภัควัต ขันธหิรัญ นายอำเภอแม่ริม
  6. นางสาวณฐมน ชื่นดวง กรรมการผู้จัดการบริษัทเชียงใหม่มีเดียกรุ๊ป และเลขานุการประจำคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ
  7. นางสาวชนนิกานต์ สุพิทยาพร นางสาวเชียงใหม่ประจำปี 2564

ผศ.บงกช กล่าวทิ้งท้ายว่า ในนามตัวแทนทีมวิจัยและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าใยกัญชง จังหวัดเชียงใหม่ ขอขอบพระคุณอย่างสูงที่ทั้ง 7 ท่านให้เกียรติเป็นแบบกิตติมศักดิ์ นับเป็นการทำงานร่วมกันระหว่าง ภาครัฐ-ภาคเอกชน-ภาคประชาสังคม และสถาบันอุดมศึกษา ในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เพื่อส่งเสริมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ใยกัญชงให้ก้าวไกลสู่ตลาดโลก จากการทำงานที่ผ่านมา พบว่า หากมีการนำนวัตกรรม ตามแนวทาง BCG Model มาช่วยยกระดับผลิตภัณฑ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนอย่างรอบด้าน จะเป็นแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้คบจ.แม่ฮ่องสอน ส่งเสริม SMEs เติมความรู้ สร้างโอกาส รวมพลังพันธมิตร
บทความถัดไปiAM FILMS เปิดวาร์ปภาพยนตร์ “ผ้าผีบอก” เจาะคอหนัง Comedy + Horror