หน้าแรก ข่าวเชียงใหม่ เปิดโครงการท่องเที่ยววิถีถิ่นและเทศกาลดอกไม้@บวกค้าง สันกำแพง 2022

เปิดโครงการท่องเที่ยววิถีถิ่นและเทศกาลดอกไม้@บวกค้าง สันกำแพง 2022

244
0

วันนี้(19 พ.ย. 2565) เวลา 9.30 น. ณ สนามบินเชียงใหม่ แอร์ สปอร์ต(สมาคมการบินภาคเหนือ) หรือ Chiang mai Air sport ได้มีพิธีเปิดงานแถลงข่าว วิถีถิ่นและเทศกาลดอกไม้@บวกค้าง สันกำแพง 2022

โดยมี นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นางกัญญ์ชลา สุขิตรกูล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่,นายพัลลภ แซ่จิว ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จ.เชียงใหม่ ,นายภิญโญ พัวศรีพันธุ์ นายอำเภอสันแพง , นายดำรงค์ องอาจ นายกสมาคมการบินภาคเหนือ ,นายสมสิทธิ์ คำยอญ นายกเทศมนตรีตำบลบวกค้าง, ดร.มิ่งขวัญ แดงสุวรรณ อุปนายกสมาคมการบินภาคเหนือ ร่วมในพิธี

นายสมสิทธิ์ คำยอญ นายกเทศมนตรีตำบลบวกค้าง ได้กล่าวต้อนรับการจัดงาน Folk and flower Festival หรือ วิถีถิ่นและเทศกาลดอกไม้@บวกค้าง สันกำแพง 2022 และประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จ.เชียงใหม่ ได้กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี ซึ่งการจัดงาน วิถีถิ่นและเทศกาลดอกไม้@บวกค้าง สันกำแพง 2022

โดยสมาคมการบินภาคเหนือได้จัดขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมท่องเที่ยวชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจและท่องเที่ยว หลังเกิดการแพร่ระบาดของโควิด- 19 ในช่วงที่ผ่านมา อีกทั้งเกิดการจ้างงานและกระจายรายได้สู่ชุมชน โดยนำอัตลักษณ์และภูมิปัญญาของชาวไทยอง ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น มาเป็นจุดขายท่องเที่ยวด้านวิถีชีวิตชุมชน และวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ในช่วงเทศกาลท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่

จากนั้นได้มีพิธีเปิดงานมหกรรมการแข่งขันเครื่องบินบังคับวิทยุ(RC) ครั้งที่ 3 โดยมีนายภิญโญ พัวศรีพันธุ์ นายอำเภอสันแพง กล่าวรายงานต่อประธานในพิธีฯซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเป็นการ ฝึกทักษะกระบวนการคิดให้กับนักเรียน ที่มีความสนใจด้านการทำเครื่องบินเล็กบังคับวิทยุ ได้ใช้กิจกรรมนี้แสดงถึงความสามารถในด้านการจำลองการบิน เพื่อสร้างประสบการณ์และทักษะ ให้สูงยิ่งขึ้นต่อไป มีนักเรียนจากสถาบันต่างๆเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

ในท้ายสุดได้มีการเปิดอีกหนึ่งกิจกรรม นั่นคือ การแถลงข่าวการเตรียมจัดงาน Chiang mai AirShow 2022 ครั้งที่ 3 โดยมีนายดำรงค์ องอาจ นายกสมาคมการบินภาคเหนือ กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน

โดยเป็นการจัดกิจกรรมการบินภาคพลเรือนที่ยิ่งใหญ่อีกครั้ง ในช่วงเดือนธันวาคม 2565 เพื่อเป็นการกระตุ้นภาคเศรษฐกิจหลังฤดูกาลท่องเที่ยว สร้างรายได้หมุนเวียนให้กับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว และสร้างรายได้แก่ชุมชน พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายการเป็นศูนย์กลางทางด้านการบิน และเพิ่มศักยภาพด้านการบินในแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของอำเภอสันกำแพง รวมทั้งส่งเสริมให้จังหวัดเชียงใหม่ก้าวสู่ศูนย์กลางการบิน ศูนย์ซ่อมบำรุง การเป็นเมืองการบินในอนาคต และส่งเสริมให้เยาวชนได้เข้าถึงและมีแรงบันดาลใจด้านการบิน

ภายในงานมีการแสดงอากาศยานขนาดเล็ก อากาศยานเบาพิเศษ ชมการบินที่หลากหลายบนท้องฟ้าอย่างตื่นตาตื่นใจ การแสดงการบินและกีฬาการบินในระดับอาเซียน การแสดงเครื่องบินพาณิชย์ เครื่องบินส่วนตัวในพื้นที่ นิทรรศการการบิน การแสดงการบินของกลุ่มร่มบินภาคเหนือ การแสดงบอลลูน กิจกรรมบันเทิงบนเวที นอกจากนึ้ ยังมีบูธการท่อเงที่ยว จัดจำหน่ายสินค้า OTOP ร้านค้าชุมชน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-4 ธันวาคม 2565 นี้

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้PEA ร่วมกับ ม.พะเยา ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า Solar Rooftop กว่า 3 MW
บทความถัดไป“วิ่งมอกม่วนจวนกั๋นจ้วยน้อง” ช่วยเหลือทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนชายขอบ