หน้าแรก ข่าวเชียงใหม่ อบรมเชิงปฏิบัติการ​เครือข่ายอนุรักษ์​มรดกทางศิลปวัฒนธรรม​เขตภาคเหนือ​ตอนบน

อบรมเชิงปฏิบัติการ​เครือข่ายอนุรักษ์​มรดกทางศิลปวัฒนธรรม​เขตภาคเหนือ​ตอนบน

173
0

คลิปสัมภาษณ์

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566 ณ​ กรีนเลค​ รีสอร์ท​ เชียงใหม่​ ถ.เลียบคลอง​ชลประทาน​ ต.ช้างเผือก​ อ. เมือง​ จ.เชียงใหม่​ กรมศิลปากรได้มี พิธีเปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ​เครือข่ายอนุรักษ์​มรดกทางศิลปวัฒนธรรม​เขตภาคเหนือ​ตอนบน​ ประจำปีงบประมาณ​พ.ศ.​ 2566​

โดยมีนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธาน มี ดร.เพชรวรรต วัฒนพงศศิริกุล รองประธานคณะกรรมาธิการ ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พระเถรานุเถระ พระสังฆาธิการ เจ้าคณะปกครอง ผู้บริหาร สภาวัฒนธรรมจังหวัด เครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม (อส.มศ.) แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชนเข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในมรดกทางศิลปวัฒนธรรม คุณลักษณะ คุณค่าและความสำคัญของมรดกทางศิลปวัฒนธรรมที่มีต่อชาติและท้องถิ่นศิลปวัฒนธรรมที่มีต่อการดำเนินงานร่วมกันในลักษณะเครือข่ายในการดูแล คุ้มครอง ป้องกัน และรักษา เสริมสร้างความเข้าใจและตระหนักในบทบาท และหน้าที่อาสาสมัครท้องถิ่นในการดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม (อส.มศ.) พระสังฆาธิการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายอื่นในเขตพื้นที่ จำนวน​กว่า​ 200​ คน

​ เช่น สภาวัฒนธรรมจังหวัด หน่วยงานราชการในจังหวัด ร่วมกับกรมศิลปากร ซึ่งได้รับเกียรติ​จากผู้ทรงคุณวุฒิ​และผู้เชี่ยวชาญ​จากกรมศิลปากร​ในการให้ความรู้ต่างๆ ทั้งนี้เครือข่ายที่เกี่ยวข้องจะได้รับองค์​ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม​อย่างถูกต้อง​ ทั้งจากการอบรมในภาคทฤษฎี​และภาคปฎิบัติ​นอกสถานที่​ในพื้นที่​ เช่น​ วัดศรีสุพรรณ​ และเวียงกุม​กาม​ เป็น​ต้น

พัชรินทร์/นที ข่าวมุมเหนือ

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้กงสุลใหญ่จีนประจำเชียงใหม่ ส่งสาส์นอวยพรตรุษจีนปีเถาะให้คนไทยเชื้อสายจีน
บทความถัดไปชื่นชม!ไรเดอร์เมืองพะเยา สุดขยันปลูกผักสลัดปลอดสาร สร้างรายได้ต่อเดือนนับหมื่น