หน้าแรก ข่าวเชียงใหม่ แม่เหียะจัดแข่งกีฬาประชาชน เชื่อมความสามัคคี ต้านยาเสพติด

แม่เหียะจัดแข่งกีฬาประชาชน เชื่อมความสามัคคี ต้านยาเสพติด

184
0

วันนี้ (19 ก.พ.66) ณ สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองแม่เหียะ จัดแข่งขันกีฬาประชาชนเชื่อมความสามัคคี ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2566 มีนางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ เป็นประธาน ร่วมเปิดพิธี นายสมบุญ เทพอยู่ รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ ในฐานะคณะกรรมการจัดโครงการแข่งขันกีฬาประชาชนเชื่อมความสามัคคีประจำปี 2566 กล่าวรายงาน

การจัดกีฬาประชาชนมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้ออกกำลังกายเล่นกีฬา มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนด้วยกัน และชุมชนกับเทศบาล เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์กีฬาไทย และกีฬาพื้นบ้านในท้องถิ่นอันเป็นวัฒนธรรมประเพณีที่ดีให้ดำรงอยู่สืบไป โดยมีนายธวัชชัย วิชิตภา กำนันตำบลแม่เหียะ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสถา กำนันผู้ใหญ่ ผู้นำชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชน ประชาชนตำบลแม่เหียะ ร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

คณะกรรมการจัดการแข่งขันของเทศบาลเมืองแม่เหียะ และหมู่บ้านต่างๆ ทั้ง 10 หมู่บ้าน ในเขตเทศบาล แบ่งเป็น 3 เขต ได้ร่วมกันจัดการแข่งขันกีฬา อันก่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนด้วยกัน และชุมชนกับเทศบาล ส่งเสริมให้เด็กเยาวชน และประชาชนได้ออกกำลังกายและเล่นกีฬา มีพลานามัยสมบูรณ์

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่าในปัจจุบันมักมีปัญหายาเสพติดมัวเมาอบายมุข ทำให้เกิดผลเสียต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม การจัดการแข่งขันกีฬา จะทําให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในชุมชนได้มีโอกาสออกกำลังกายแสดงออกในทางที่ถูกต้อง ห่างไกลยาเสพติด และอบายมุข

สำหรับประเภทกีฬาประกอบด้วยการแข่งขันฟุตบอลอาวุโส ฟุตบอลประชาชน วอลเล่ย์บอล ตระกร้อ เปตอง กีฬาพื้นบ้านมหาสนุก การประกวดกองเชียร์และขบวนพาเหรด โดยทำการแข่งขันระหว่างวันที่ 13 – 18 ก.พ. 66 มีพิธีเปิดและปิด ในวันที่ 19 ก.พ. 66

นอกจากนี้ยังมีการฟุตบอลทีมวีไอพี ระหว่างคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลแม่เหียะ และพบกับทีมสื่อมวลชน จังหวัดเชียงใหม่ด้วย ซึ่งการแข่งขันกีฬาประชาชนเชื่อมความสามัคคี ต้านยาเสพติดในครั้งนี้ ไม่เน้นรางวัล เน้นสนุกสนานเฮฮา และความสามัคคีในชุมชน ส่งเสริมการส่วนร่วมของชุมชนอันจะส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นให้มีเข้มแข็งมั่นคงต่อไป

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้พิธีมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี ๒๕๖๔
บทความถัดไปสนุกสนานกีฬาพื้นบ้านมหาสนุกตำบลบ้านต๊ำ เมืองพะเยา