หน้าแรก ข่าวเชียงใหม่ สวนสัตว์เชียงใหม่ได้รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย

สวนสัตว์เชียงใหม่ได้รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย

192
0

นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ เผยว่า เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา ได้มอบหมายให้นางสาวมัทวัน บุญพงศ์ หัวหน้างานวิชาการ รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป เป็นตัวแทนเข้ารับมอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Standard) ของกรมการท่องเที่ยว ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร เพื่อเชิดชูเกียรติให้แก่ชุมชนโฮมสเตย์ แหล่งท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ และสถานประกอบการท่องเที่ยวที่ผ่านการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย จากกรมการท่องเที่ยว ทั้งที่ได้รับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ประเภทที่พักเพื่อการท่องเที่ยว บริการท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว และธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ และมาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวนรวมทั้งสิ้น 615 ราย

ทั้งนี้ เพื่อเป็นเครื่องมือในการยกระดับการท่องเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบและครบวงจร ซึ่งมาตรฐานของกรมการท่องเที่ยวจะประกอบไปด้วยเกณฑ์และตัวชี้วัด เปรียบเสมือนไม้บรรทัดวัดระดับคุณภาพของการบริการด้านการท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว โดยเกณฑ์และตัวชี้วัดของมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยล้วนได้ให้ความสำคัญกับความสะอาด ความสะดวก ความปลอดภัย และเป็นธรรมต่อนักท่องเที่ยว เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับบริการที่ดีและปลอดภัย โดยไม่ลืมว่าจะต้องเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน กรมการท่องเที่ยวได้พัฒนาและจัดทำมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย กว่า 56 มาตรฐาน ครอบคลุมทุกมิติของการท่องเที่ยว ซึ่งสวนสัตว์เชียงใหม่ได้ผ่านการประเมินดังกล่าวและได้รับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ในครั้งนี้ด้วย

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้ม.พะเยา ต้อนรับ องคมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียน บุคลากร
บทความถัดไปตร.เชียงคำเปิดอบรมพื้นฐานการเข้าชาร์ตคนคลั่งให้กับผู้นำชุมชน