หน้าแรก ข่าวจังหวัดพะเยา พาณิชย์…ลดราคา! ออนทัวร์ ทั่วไทย” จังหวัดพะเยา

พาณิชย์…ลดราคา! ออนทัวร์ ทั่วไทย” จังหวัดพะเยา

262
0

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา จัดงานจำหน่ายสินค้า “โครงการพาณิชย์…ลดราคา! ออนทัวร์ ทั่วไทย” จังหวัดพะเยาโดยมี นายบำรุง สังข์ขาว รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดโครงการ “พาณิชย์…ลดราคา! ออนทัวร์ ทั่วไทย” จังหวัดพะเยา (ครั้งที่ 2) ณ บริเวณลานหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

นางศุภมิตร เต็งเผ่ พาณิชย์จังหวัดพะเยา กล่าวว่า จากสถานการณ์สงครามรัสเซียกับยูเครนที่ยังไม่มีที่ท่าจะคลี่คลายลงในระยะเวลาอันใกล้นี้ ส่งผลต่อสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันที่เกิดภาวะเงินเฟ้อปรับสูงขึ้นเกิดความผันผวนทางการเงิน ทำให้สินค้ากลุ่มพลังงาปรับตัวสูงขึ้นตามกลไกราคาในตลาดโลกซึ่งเป็นต้นทุนการผลิตต่างๆ ทั้งการขนส่ง บรรจุภัณฑ์ วัตถุดิบ ทำให้ราคาสินค้าปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพ เช่น เนื้อหมู เนื้อไก่ ไข่ไก่ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป น้ำมันพืชส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคอย่างหลีกเสี่ยงไม่ได้

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายใน ในฐานะหน่วยงานหลักที่กำกับดูแลเสริมสร้างประสิทธิภาพการค้าภายในประเทศ ตลอดจนดูแลปากท้องของประซาชน จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนในการลดภาระค่าของชีพให้แก่ประชาชน จึงได้ดำเนิน “โครงการพาณิชย์…ลดราคา! ออนทัวร์ ทั่วไทย” ภูมิภาค 76 จังหวัด 100 คูหาจำนวน 269 ครั้ง จังหวัดละ 2 – 4 ครั้ง ทั่วประเทศ

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนและลดภาระค่าครองชีพประชาชน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีการจับจ่ายใช้สอยและการจ้างงานเพิ่มขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้มีช่องทางในการเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีพประจำวันในราคาประหยัด ชะลอการปรับขึ้นราคา ช่วยเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าและเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการและกลุ่มเกษตรกรจังหวัดพะเยา เป็น 1 ใน 76 จังหวัดเป้าหมายของการดำเนินโครงการฯ

โดย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา ได้กำหนดจัดงานจำหน่ายสินค้า “โครงการพาณิชย์…ลดราคา! ออนทัวร์ ทั่วไทย” จังหวัดพะเยา จำนวน 4 ครั้ง จำหน่ายสินค้า 3 วัน ดังนี้ ครั้งที่ 1 วันที่ 7 – 9 เมษายน 2566 ณ บริเวณสนาม SV ฟุตซอลคลับ ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา ครั้งที่ 2 วันที่ 11-13 เมษายน 2566 ณ บริเวณลานหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ ครั้งที่ 3 วันที่ 19-21 เมษายน 2566 ณ ตลาดประชารัฐ กาดปังม่วนใจ สไตล์คนน้ำยม อำเภอปง ครั้งที่ 4 วันที่ 23-25 เมษายน 2566 ณ ตลาดนัดเชียงคำเมืองใหม่ อำเภอเชียงคำ

โดยภายในงานมีกิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมการจัดงานจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพสินค้า OTOP และสินค้าเกษตร กิจกรรมส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพ การจำหน่ายสินค้านาทีทอง และกิจกรรมอื่นๆ กิจกรรมกรแสดงศิลปวัฒนธรรม และการแสดงมินิคอนเสิร์ต และที่สำคัญและเป็นประโยชน์แก่พี่น้องประชาชน จังหวัดพะเยา มีการจำหน่าย สินค้าไฮไลท์ ที่จำเป็นต่อการครองชีพของประชาชนที่ราคาต่ำกว่าท้องตลาด ร้อยละ 20 – 40 จำนวน 6 รายการ ประกอบด้วย หมูเนื้อแดง ราคา 100 บาท/กิโลกรัม น่องไก่ติดสะโพก ราคา 50 บาท/กิโลกรัม ไข่ไก่ เบอร์ 2-3 ราคา 80 บาท/แผง น้ำตาลทราย บรรจุถุง 1 กิโลกรัม ราคา 15 บาท/ถุง น้ำมันพืชปาล์ม บรรจุขวด 1 ลิตร ราคา 35 บาท/ขวด และ ข้าวสาร บรรจุถุง 5 กิโลกรัม แบ่งเป็นข้าวขาว 5% ราคา 70 บาท/ถุง และข้าวหอมมะลิ ราคา 100 บาท/ถุง นอกจากนั้น ยังมีการจำหน่ายสินค้าของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ SMEs กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ทั้งในและต่างจังหวัด เข้าร่วมจำหน่าย กว่า 100 บูธ

อนันต์ ข่าวพะเยา

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้คณะพยาบาลศาตร์ มช. ร่วมสืบทอดภูมิปัญญาล้านนา จัดกิจกรรมตัดตุงปี๋ใหม่เมือง
บทความถัดไปการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดกิจกรรม “น้ำทิพย์ปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่