หน้าแรก ข่าวเชียงใหม่ การท่องเที่ยว เมืองน่าน บูม “ดินแดนแห่งมนต์เสน่ห์อันบริสุทธิ์ และแรงบันดาลใจที่ไม่เคยจืดจาง”

เมืองน่าน บูม “ดินแดนแห่งมนต์เสน่ห์อันบริสุทธิ์ และแรงบันดาลใจที่ไม่เคยจืดจาง”

211
0

เมืองน่าน มุ่งสู่เมืองสร้างสรรค์หัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน ของ UNESCO บูม “ดินแดนแห่งมนต์เสน่ห์อันบริสุทธิ์ และแรงบันดาลใจที่ไม่เคยจืดจาง” เริ่มเปิดออกสู่โลกภายนอก “ผญาคนเมืองน่าน” นำมรดกภูมิปัญญา ทางวัฒนธรรมที่มองไม่เห็น มาจัดงานใหญ่ทั้งนิทรรศการสู่การปกป้องแหล่งท่องเที่ยว เพื่อความยั่งยืน ที่ลานหน้าศาลากลางจังหวัดเดิม ส่วนที่อำเภอนาน้อย เปิดนิทรรศการน่านเมืองหัตถกรรม และศิลปะพื้นบ้านเชิงสร้างสรรค์ทั้ง 15 อำเภอ เริ่มตั้งแต่ 28 ก.ย.ไปถึง 2 ต.ค.นี้


น.ส.ธนวันต์ ชุมแสง ประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน เปิดเผยว่า ช่วงรอยต่อปีงบประมาณเก่ากับใหม่ปลายเดือนกันยายนถึงต้นตุลาคมปีนี้ จังหวัดน่านมีกิจกรรมน่าสนใจ โดยเชิญชวนชาวเมืองน่าน หรือต่างจังหวัดที่ฉีดวัคซีนแล้ว 2 เข็ม เดินทางเข้าสู่เมืองน่านได้ เพื่อร่วมงาน “ร่วมภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สู่การปกป้องแหล่งท่องเที่ยว เพื่อความยั่งยืน”

ชื่นชม นิทรรศการ เชื่อม รัด มัด ร้อย เรียนรู้วัฒนธรรม ปกป้องธรรมชาติ เรียนรู้ และสาธิต “ผญา” คนเมืองน่าน พร้อมทั้งค้นหามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่มองไม่เห็น ในระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 2 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดน่าน (หลังเก่า) อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง


ส่วนวันที่ 28 กันยายน 2564 ที่โรงเรียนนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน จะมีกิจกรรมนิทรรศการน่านเมืองหัตถกรรม และศิลปะพื้นบ้านเชิงสร้างสรรค์ ทั้ง 15 อำเภอของจังหวัดน่าน ผู้ร่วมงานรับของที่ระลึกจาก “ทีมขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์จังหวัดน่าน” วัตถุประสงค์

1.เพื่อดำเนินกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงองค์ประกอบของเมืองสร้างสรรค์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัดและวัตถุประสงค์โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

2.เพื่อให้แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองเก่าน่านและจังหวัดน่านได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม แห่งสหประชาชาติ ให้จัดส่งใบสมัครเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ ประเภทหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน ไปยัง UNESCO (ยูเนสโก)

3.เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและทุนทางภูมิปัญญาและวัฒนธรรม ได้รับการบริหารจัดการและสร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อการใช้ประโยซน์ด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จึงขอเชิญชวนผู้สนใจมาร่วมกันขับเคลื่อนเมืองน่าน เข้าสู่การเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ ของ UNESCO ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน “ดินแดนแห่งมนต์เสน่ห์อันบริสุทธิ์ และแรงบันดาลใจที่ไม่เคยจืดจาง” Nan : Land of virgin charms and never ending inspiration

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้อัยการจังหวัดฮอด จัดเวทีเสวนาวิชาการกับพนักงานสอบสวน 8 สถานี
บทความถัดไปเชียงใหม่ | เปิดตัว สภาองค์กรของผู้บริโภค เพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค