หน้าแรก ข่าวทั่วไป คณะกรรมการองค์การสวนสัตว์ฯ ผู้บริหารองค์การสวนสัตว์ฯ ร่วมงาน “ พิธีฮ้องขวัญ พลายศักดิ์สุรินทร์ ”

คณะกรรมการองค์การสวนสัตว์ฯ ผู้บริหารองค์การสวนสัตว์ฯ ร่วมงาน “ พิธีฮ้องขวัญ พลายศักดิ์สุรินทร์ ”

374
0

เมื่อวันที่ 28 ส.ค 2566 กรมอุทยานฯ ร่วมกับ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) จัดงาน “ พิธีฮ้องขวัญ พลายศักดิ์สุรินทร์ ” ณ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ (ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย) จ.ลำปาง ซึ่งเป็นพิธีกรรมที่ปฏิบัติอยู่เป็นประจำ ตามประเพณีและความเชื่อประจำถิ่น ตามคติวิถีการเลี้ยงช้าง เพื่อสร้างความเป็นสิริมงคล และเรียกขวัญพลายศักดิ์สุรินทร์ ให้มีความอยู่เย็นเป็นสุข มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ให้การรักษาอาการป่วยประสบความสำเร็จ

โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหารจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมในพิธี จากนั้นได้เริ่มพิธีฮ้องขวัญ พลายศักดิ์สุรินทร์ มีการแสดงฟ้อนขันดอก และเลี้ยงขันโตกพลายสุรินทร์

ในการนี้ รศ.ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก นายภัทระ คำพิทักษ์ คณะกรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย, นายวันชัย ตันวัฒนะ รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย(สายอนุรักษ์และวิจัย) และนายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ เดินทางไปร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้เปิดใจ ‘นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ’ กับแขนสองข้างของ สช. บนภารกิจสานพลัง ‘ข้ามหน่วยงาน’
บทความถัดไปSUN ขับเคลื่อน ESG สร้างสรรค์นวัตกรรมและแบ่งปันโอกาสสู่ชุมชน