หน้าแรก ข่าวทั่วไป ศาลพระภูมิ ตามความเชื่อของคนไทย มีความสำคัญอย่างไร?

ศาลพระภูมิ ตามความเชื่อของคนไทย มีความสำคัญอย่างไร?

41
0

ศาลพระภูมิ ความเชื่อการตั้งศาลพระภูมิ มีมายาวนานตั้งแต่อดีต และมีการสืบทอดความเชื่อส่งต่อกันมารุ่นสู่รุ่น ทำให้ศาลพระภูมิเป็นส่วนหนึ่งในชีวิต ที่พบเห็นได้ตั้งแต่ในบ้าน หรือไม่ว่าจะไปที่ไหนก็จะพบเห็นศาลพระภูมิได้ไม่ยาก

ศาลพระภูมิ คืออะไร?

ศาลพระภูมิ สำหรับคนทั่วไปที่นับถือศาสนาอื่น ส่วนใหญ่จะมองว่าเป็นแค่สิ่งก่อสร้าง แต่สำหรับชาวพุทธ คนไทยเรานั้นจะทราบเป็นที่ทั่วกันอยู่แล้วว่า ศาลพระภูมิ นั้นถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย ของเทพเทวดา ที่จพจุติลงมา คอยช่วย ปกปักรักษา ปกป้องดูแล ให้บ้านเรือน เคหสถาน อยู่ร่มเย็นเป็นสุข สำหรับชาวพุทธนั้นจำเป็นต้องเป็นมีศาลพระภูมิในทุกบ้านเรือน

เนื่องด้วยความสำคัญของศาลพระภูมิ ที่มีความจำเป็นต่อชาวพุทธอย่างมาก ทำให้พ่วงมาด้วยการมีบริการจัดจำหน่าย พิธีการตั้งศาลพระภูมิ ที่ต้องใช้ความละเอียด และผู้เชี่ยวชาญเข้ามาทำพิธีติดตั้งศาล โดยในบทความวันนี้เราจะพามาทำความรู้จัก ศาลพระภูมิ ความสำคัญ และการเลือกร้านจำหน่ายและให้บริการศาลพระภูมิชั้นนำ

ความหลากหลายของศาลพระภูมิ

เชื่อกันว่าศาลพระภูมินั้น มีเทวดาที่ปกป้องคุ้มครองสถานที่ และบทบาทแตกต่างกันไป โดยมีทั้งหมดกี่องค์ ดังนี้

1.พระชัยมงคล จะคอยปกครองดูแลเคหสถาน บ้านเรือน และร้านสถานประกอบการต่างๆ

2.พระนครราช ดูแลปกครองป้อม, ค่าย, ประตูเมือง, หอรบและบันไดต่าง ๆ

3.พระเทวเถร คอยดูแลปกป้อง ฟาร์ม, ไร่, คอกสัตว์, ช้างม้า, โคกระบือ

4.พระชัยสพ จะคอยดูแล เสบียง, คลังอาหาร, ยุ้งฉาง

5.พระคนธรรพ์ ปกป้องคุ้มครอง โรงพิธีงาน เรือนหอ สถานที่จัดงานมงคล

6.พระธรรมโหรา ดูแล ไร่สวน ป่าเขา ป่าไม้ ทุ่งสวนเลี้ยงสัตว์

7.พระวันทัต ดูแล อารามโบสถ์วิหาร ปูชนียสถาน พระเจดีย์ เป็นต้น

8.พระธรรมกฤช ดูแลอุทยาน สวนผลไม้ พืชพันธุ์ไม้

9.พระธารธารา ดูแลแม่น้ำ ห้วยหนองคลองบึง

ความสำคัญของศาลพระภูมิควรมีไว้คู่บ้าน

ศาลพระภูมิ ถือเป็นหนึ่งในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่สำคัญที่เราควรเคารพบูชา การตั้งศาลพระภูมิ มีข้อดีคือมีไว้เพื่อ ขับไล่สิ่งไม่ดี สิ่งอัปมงคลออกไปจากบ้าน ทั้งภัยอันตรายที่มองเห็นได้หรือที่จับต้องไม่ได้ เพื่อปกป้องผู้ที่พักอาศัย และผู้ที่มาเยี่ยมเยือน ตลอดจนสร้างความร่มเย็น สบายกายสาบใจแก่ผู้ที่พักอาศัย และยังส่งเสริมความเจริญรุ่งเรือง ไม่ว่าจะในด้าน การค้าขาย สุขภาพ การศึกษา  การเงิน การงาน ไหลมาเทมา สามารถกราบไหว้ขอพรเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจแก่ผู้พบเจอ

ศาลพระภูมิ กับ ศาลเจ้า แตกต่างกันอย่างไร

ก่อนจะกราบไหว้เราควรทำความเข้าใจเสียก่อนว่า ศาลพระภูมิ กับ ศาลเจ้า นั้นมีความแตกต่างกันอย่างไร เพราะหากมองอย่างผิวเผิน อาจมองไม่ออกว่าศาลเจ้าและศาลพระภูมิมีความแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

ศาลพระภูมิ

สำหรับศาลพระภูมินั้นจะสังเกตุได้จาก จะมีลักษณะเป็นวิหาร และจะตั้งอยู่บนฐานที่เป็นเสาเพียง 1 ต้นเท่านั้น ซึ่งศาลพระภูมิจะมีขนนาดที่สูง เมื่อเทียบกับศาลเจ้าที่

ศาลเจ้าที่

ศาลเจ้าที่ หรือศาลตายาย นั้นตั้งขึ้นเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของดวงวิญญาติที่คอยปกป้องคุ้มครองสถานที่นั้นๆ อาทิเช่น บรรพบุรุษ เข้าของที่ดิน ตามความเชื่อ เป็นต้น โดยส่วนใหญ่วิธีสังเกตุ ศาลเจ้าที่ จะมีลักษณะเป็นบ้านเรือนไม้ ทรงไทย ตั้งอยู่บนฐานที่มีเสาอยู่จำนวน 4 ถึง 6 ต้น และมีขนาดที่เล็กกว่าศาลพระภูมิ 

สรุป

ศาลพระภูมิ เป็นสถานที่ที่มีความสำคัญอย่างมากในวัฒนธรรมไทย มีบทบาทสำคัญในการปกป้องและคุ้มครองผู้ที่พักอาศัย และมีองค์เทวดาของศาลพระภูมิมากหลายองค์ ฉะนั้นการหากเลือกจะตั้งศาลควรเลือกตั้งศาลที่เหมาะสม และให้ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญมาทำพิธีอัญเชิญเทวดาลงมาปกป้องคุ้มครอง ให้เหมาะสมกับสถานที่นั้นๆ

ฉะนั้นการหากเลือกจะตั้งศาลควรเลือกตั้งศาลที่เหมาะสม และให้ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญมาทำพิธีอัญเชิญเทวดาลงมาปกป้องคุ้มครอง ให้เหมาะสมกับสถานที่นั้นๆ ที่ Sanmuangrat.com ร้านขายศาลพระภูมิ ราคาดีที่สุด พร้อมส่งทั่วไทย มีศาลพระภูมิให้เลือกอย่างหลากหลาย ครอบคลุมทุกการใช้งาน และยังมีบริการจัดส่งทั่วทุกจังหวัด รวมไปถึงการทำพิธีตั้งศาลตลอดจนการซ่อมบำรุงศาลที่ชำรุด 

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้เปิดยิ่งใหญ่!! มหกรรมชาติพันธุ์ลำพูน “สานศิลป์ถิ่นชาติพันธุ์ สีสันวัฒนธรรมสร้างสรรค์ มหัศจรรย์นครลำพูน”
บทความถัดไปภาคเครือข่ายการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “กิ๋นหอม ต๋อมม่วน ฮ่วมแฮง ฮ่วมใจ๋ เตียวไปตวยจาวหมู่”