หน้าแรก ข่าวธุรกิจ มุมเหนือ : SUN สานสัมพันธ์ชุมชน หนุนกิจกรรมธรรมสัญจร มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอย่างยั่งยืน

มุมเหนือ : SUN สานสัมพันธ์ชุมชน หนุนกิจกรรมธรรมสัญจร มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอย่างยั่งยืน

180
0

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2566 บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) หรือ SUN ผู้ผลิตและจำหน่ายข้าวโพดหวานแปรรูปและผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรอื่นๆ ภายใต้ตราสินค้า “KC” เดินหน้ากิจกรรมเพื่อสังคม เชื่อมสัมพันธ์สร้างรอยยิ้มให้ชุมชน นำผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทานร่วมกิจกรรมธรรมสัญจร ประจำปี 2566 และมอบทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียน เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนตระหนักถึงคุณธรรมจริยธรรม พร้อมทำนุบำรุงศาสนา และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน ณ วัดกิ่วแลน้อย ตำบลบ้านแม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

นายวิชัย เหล่าเจริญพรกุล SUN เปิดเผยว่า บริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจ ควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมดำเนินการสนับสนุนและแบ่งปันสิ่งดี ๆ ให้กับชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยร่วมมือกับหน่วยงานทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ พัฒนาชุมชนให้แข็งแรงและพึ่งพาตนเองได้

นอกจากนี้ยังเล็งเห็นถึงความสำคัญของการให้ความรู้แก่ชุมชน จึงได้ร่วมสนับสนุน คณะสงฆ์หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลบ้านแม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมธรรมสัญจร และนำผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทาน ตรา KC แจกให้เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ที่เข้ามาร่วมงาน เพื่อแบ่งปันความรู้ทางศาสนา ปลูกฝังและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และหลักธรรมขั้นพื้นฐานที่สามารถไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตประจำวัน พร้อมกันนี้ ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน ที่เรียนดีแต่ยากจน เพื่อเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษา ให้แก่นักเรียนและส่งเสริมให้เยาวชนเติบโตเป็นคนดีในสังคมต่อไป

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้จัดงาน Job Fair “บุคลากรขั้นสูงภาษาจีนไทย+” ( Thai-Chinese Talent Job Fair ) ครั้งที่ 1
บทความถัดไปมุมเหนือ | เปิดอาณาจักร “เวียงแม่มด” ศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรและภูมิปัญญาล้านนา